Grieks | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afkortingen

Afkortingen - Academische afkortingen

Appendix
παρ. (παράρτημα)
Bijlage met voor het werkstuk relevante documenten
ung. (ungefär)
περ. (κατά προσέγγιση)
Gebruikt bij onbekende hoeveelheid
Litt.förteckn. (Litteraturförteckning)
Βιβλιο. (Βιβλιογραφία)
Lijst met geraadpleegde bronnen
ca. (cirka)
περ. (περίπου)
Schatting van een hoeveelheid
kap. (kapitel)
κεφ. (κεφάλαιο)
Afgesloten paragraaf van een werkstuk
Kolumn
στήλη
Verticaal deel van een tabel
Doktorsavhandling
διατριβή
Een volledige studie over een bepaald onderwerp
red. (redigerad av)
επιμ. (επιμέλεια)
Gebruikt bij een verandering van een werkstuk door een derde persoon
t.ex. (till exempel)
π.χ. (παραδείγματος χάριν)
Noemen van een voorbeeld
särskilt
ειδ. (ειδικά)
Gebruikt bij een precieze definitie van iets
etc. (et cetera)
κτλ. (και τα λοιπά)
Opsomming van een eindeloze lijst
figur
Σχ. (Σχήμα)
Grafische voorstelling als bijdrage in een werkstuk
d.v.s. (det vill säga)
δηλαδή,...
Ontwikkeling van een idee
inkl. (inklusive)
συμπερ. (συμπεριλαμβανομένου)
Toevoeging van iets aan een lijst
obs (observera)
σημ. (σημείωση)
Aanwijzing voor een persoon om bijzonder te letten op iets
s. (sida)
σελ. (σελίδα)
Eén enkele pagina van een werkstuk
s. (sidor)
σελ. (σελίδες)
Een reeks van pagina´s van een werkstuk
förord
Προτ. (πρόλογος)
Korte tekst met achtergrondinformatie bij een werkstuk
publicerad av
δημοσιεύθηκε από
Benoeming van de uitgever van een werkstuk
rev. (reviderad av)
αναθ. (αναθεωρήθηκε από)
Kleine verandering van een werkstuk door een derde persoon, om het werkstuk nog relevanter te maken voor een bepaalde doelgroep
omtryck/nytryck
ανατύπωση
Geen originele versie van een werkstuk, maar een kopie
övers. (översättning)
μεταφράστηκε από
Gebruikt bij de vertaling van een werkstuk in een andere taal
vol. (volym)
τομ. (τόμος)
Beschrijving van een bepaalde jaargang