Deens | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afkortingen

Afkortingen - Academische afkortingen

Appendix
bilag
Bijlage met voor het werkstuk relevante documenten
ung. (ungefär)
ca. (cirka)
Gebruikt bij onbekende hoeveelheid
Litt.förteckn. (Litteraturförteckning)
bibliografi
Lijst met geraadpleegde bronnen
ca. (cirka)
ca. (cirka)
Schatting van een hoeveelheid
kap. (kapitel)
afsnit
Afgesloten paragraaf van een werkstuk
Kolumn
kolonne
Verticaal deel van een tabel
Doktorsavhandling
afhandling
Een volledige studie over een bepaald onderwerp
red. (redigerad av)
redigeret af
Gebruikt bij een verandering van een werkstuk door een derde persoon
t.ex. (till exempel)
f.eks. (for eksempel)
Noemen van een voorbeeld
särskilt
især
Gebruikt bij een precieze definitie van iets
etc. (et cetera)
osv. (og så videre)
Opsomming van een eindeloze lijst
figur
fig. (figur)
Grafische voorstelling als bijdrage in een werkstuk
d.v.s. (det vill säga)
dvs. (det vil sige)
Ontwikkeling van een idee
inkl. (inklusive)
inkl. (inklusive)
Toevoeging van iets aan een lijst
obs (observera)
NB (notabene)
Aanwijzing voor een persoon om bijzonder te letten op iets
s. (sida)
side
Eén enkele pagina van een werkstuk
s. (sidor)
s. (sider)
Een reeks van pagina´s van een werkstuk
förord
indledning
Korte tekst met achtergrondinformatie bij een werkstuk
publicerad av
udgivet af
Benoeming van de uitgever van een werkstuk
rev. (reviderad av)
revideret af
Kleine verandering van een werkstuk door een derde persoon, om het werkstuk nog relevanter te maken voor een bepaalde doelgroep
omtryck/nytryck
genoptryk
Geen originele versie van een werkstuk, maar een kopie
övers. (översättning)
oversat af
Gebruikt bij de vertaling van een werkstuk in een andere taal
vol. (volym)
bind
Beschrijving van een bepaalde jaargang