Arabisch | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afkortingen

Afkortingen - Academische afkortingen

Appendix
ملحق
Bijlage met voor het werkstuk relevante documenten
ung. (ungefär)
تقريبا
Gebruikt bij onbekende hoeveelheid
Litt.förteckn. (Litteraturförteckning)
الببليوغرافيا
Lijst met geraadpleegde bronnen
ca. (cirka)
حوالي
Schatting van een hoeveelheid
kap. (kapitel)
فصل
Afgesloten paragraaf van een werkstuk
Kolumn
عمود
Verticaal deel van een tabel
Doktorsavhandling
أطروحة
Een volledige studie over een bepaald onderwerp
red. (redigerad av)
التحرير
Gebruikt bij een verandering van een werkstuk door een derde persoon
t.ex. (till exempel)
مثلا
Noemen van een voorbeeld
särskilt
خاصّةً
Gebruikt bij een precieze definitie van iets
etc. (et cetera)
إلخ. (إلى آخره)
Opsomming van een eindeloze lijst
figur
شكل
Grafische voorstelling als bijdrage in een werkstuk
d.v.s. (det vill säga)
يعني
Ontwikkeling van een idee
inkl. (inklusive)
بما في ذلك
Toevoeging van iets aan een lijst
obs (observera)
تنبيه
Aanwijzing voor een persoon om bijzonder te letten op iets
s. (sida)
ًص. (صفحة)
Eén enkele pagina van een werkstuk
s. (sidor)
صفحات
Een reeks van pagina´s van een werkstuk
förord
مقدمة
Korte tekst met achtergrondinformatie bij een werkstuk
publicerad av
الناشر
Benoeming van de uitgever van een werkstuk
rev. (reviderad av)
راجعه
Kleine verandering van een werkstuk door een derde persoon, om het werkstuk nog relevanter te maken voor een bepaalde doelgroep
omtryck/nytryck
إعادة الطباعة
Geen originele versie van een werkstuk, maar een kopie
övers. (översättning)
ترجمة
Gebruikt bij de vertaling van een werkstuk in een andere taal
vol. (volym)
مجلد
Beschrijving van een bepaalde jaargang