Spaans | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afkortingen

Afkortingen - Academische afkortingen

Phụ lục
ap. (apéndice)
Bijlage met voor het werkstuk relevante documenten
Xấp xỉ
aprox. (aproximadamente)
Gebruikt bij onbekende hoeveelheid
Thư mục
bibl. (bibliografía)
Lijst met geraadpleegde bronnen
vào khoảng
circ. (circa)
Schatting van een hoeveelheid
Chương
cap. (capítulo)
Afgesloten paragraaf van een werkstuk
Cột
col. (columna)
Verticaal deel van een tabel
Luận án
disertación
Een volledige studie over een bepaald onderwerp
Biên tập (bởi)
editado por
Gebruikt bij een verandering van een werkstuk door een derde persoon
VD:
p. ej. (por ejemplo)
Noemen van een voorbeeld
Đặc biệt (là)
especialmente
Gebruikt bij een precieze definitie van iets
v.v... (vân vân)
etc. (etcétera)
Opsomming van een eindeloze lijst
Biểu đồ
fig. (figura)
Grafische voorstelling als bijdrage in een werkstuk
Tức là/Nghĩa là
es decir,...
Ontwikkeling van een idee
Bao gồm
incl.
Toevoeging van iets aan een lijst
Ghi chú
N.B. (nota bene)
Aanwijzing voor een persoon om bijzonder te letten op iets
tr. (trang)
p. (página)
Eén enkele pagina van een werkstuk
tr. (trang)
pp. (páginas)
Een reeks van pagina´s van een werkstuk
Lời tựa/Lời nói đầu
Prefacio
Korte tekst met achtergrondinformatie bij een werkstuk
Tác giả
publicado por
Benoeming van de uitgever van een werkstuk
Hiệu chỉnh (bởi)
revisado por
Kleine verandering van een werkstuk door een derde persoon, om het werkstuk nog relevanter te maken voor een bepaalde doelgroep
Tái bản
reedición / nueva edición / reimpresión
Geen originele versie van een werkstuk, maar een kopie
Người dịch
traducido por
Gebruikt bij de vertaling van een werkstuk in een andere taal
Tập/Phần
t.
Beschrijving van een bepaalde jaargang