Zweeds | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afkortingen

Afkortingen - Academische afkortingen

ek
Appendix
Bijlage met voor het werkstuk relevante documenten
tahmini/ yaklaşık
ung. (ungefär)
Gebruikt bij onbekende hoeveelheid
Bibliyografi/ Kaynakça
Litt.förteckn. (Litteraturförteckning)
Lijst met geraadpleegde bronnen
aşağı yukarı/ takribi
ca. (cirka)
Schatting van een hoeveelheid
Bölüm/ ünite
kap. (kapitel)
Afgesloten paragraaf van een werkstuk
kol. (kolon)/ sütun
Kolumn
Verticaal deel van een tabel
tez/ deneme/ komp.(kompozisyon)
Doktorsavhandling
Een volledige studie over een bepaald onderwerp
tarafından düzeltildi
red. (redigerad av)
Gebruikt bij een verandering van een werkstuk door een derde persoon
ör./örn. (örneğin)
t.ex. (till exempel)
Noemen van een voorbeeld
özellikle
särskilt
Gebruikt bij een precieze definitie van iets
vb./ vs. (ve böyle/ vesaire)
etc. (et cetera)
Opsomming van een eindeloze lijst
fig. (figür)
figur
Grafische voorstelling als bijdrage in een werkstuk
yani
d.v.s. (det vill säga)
Ontwikkeling van een idee
kapsar/ dahil
inkl. (inklusive)
Toevoeging van iets aan een lijst
d.e. (dikkat edilecek)
obs (observera)
Aanwijzing voor een persoon om bijzonder te letten op iets
s. (sayfa)
s. (sida)
Eén enkele pagina van een werkstuk
sayfalar
s. (sidor)
Een reeks van pagina´s van een werkstuk
önsöz/ giriş
förord
Korte tekst met achtergrondinformatie bij een werkstuk
yay. (yayımlandı)
publicerad av
Benoeming van de uitgever van een werkstuk
düz. (düzeltildi/ düzeltme)
rev. (reviderad av)
Kleine verandering van een werkstuk door een derde persoon, om het werkstuk nog relevanter te maken voor een bepaalde doelgroep
kop. (kopyalandı/ tekrar basım)
omtryck/nytryck
Geen originele versie van een werkstuk, maar een kopie
çev./ terc. (çevrildi/tercüme)
övers. (översättning)
Gebruikt bij de vertaling van een werkstuk in een andere taal
böl. (bölüm)
vol. (volym)
Beschrijving van een bepaalde jaargang