Thai | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afkortingen

Afkortingen - Academische afkortingen

ek
(ภาคผนวก)
Bijlage met voor het werkstuk relevante documenten
tahmini/ yaklaşık
ประมาณ
Gebruikt bij onbekende hoeveelheid
Bibliyografi/ Kaynakça
บรรณานุกรม
Lijst met geraadpleegde bronnen
aşağı yukarı/ takribi
ประมาณ
Schatting van een hoeveelheid
Bölüm/ ünite
บท
Afgesloten paragraaf van een werkstuk
kol. (kolon)/ sütun
คอลัมน์
Verticaal deel van een tabel
tez/ deneme/ komp.(kompozisyon)
ปริญญานิพนธ์
Een volledige studie over een bepaald onderwerp
tarafından düzeltildi
แก้ไขโดย
Gebruikt bij een verandering van een werkstuk door een derde persoon
ör./örn. (örneğin)
ตัวอย่างเช่น
Noemen van een voorbeeld
özellikle
โดยเฉพาะ
Gebruikt bij een precieze definitie van iets
vb./ vs. (ve böyle/ vesaire)
และอื่นๆอีกมากมาย
Opsomming van een eindeloze lijst
fig. (figür)
ตัวเลข
Grafische voorstelling als bijdrage in een werkstuk
yani
กล่าวคือ
Ontwikkeling van een idee
kapsar/ dahil
ประกอบไปด้วย
Toevoeging van iets aan een lijst
d.e. (dikkat edilecek)
หมายเหตุ
Aanwijzing voor een persoon om bijzonder te letten op iets
s. (sayfa)
หน้า
Eén enkele pagina van een werkstuk
sayfalar
หน้า
Een reeks van pagina´s van een werkstuk
önsöz/ giriş
คำนำ
Korte tekst met achtergrondinformatie bij een werkstuk
yay. (yayımlandı)
ตีพิมพ์โดย
Benoeming van de uitgever van een werkstuk
düz. (düzeltildi/ düzeltme)
ทบทวนโดย
Kleine verandering van een werkstuk door een derde persoon, om het werkstuk nog relevanter te maken voor een bepaalde doelgroep
kop. (kopyalandı/ tekrar basım)
พิมพ์ใหม่อีกครั้ง
Geen originele versie van een werkstuk, maar een kopie
çev./ terc. (çevrildi/tercüme)
แปลโดย
Gebruikt bij de vertaling van een werkstuk in een andere taal
böl. (bölüm)
ระดับ
Beschrijving van een bepaalde jaargang