Russisch | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afkortingen

Afkortingen - Academische afkortingen

ek
прил. (приложения)
Bijlage met voor het werkstuk relevante documenten
tahmini/ yaklaşık
прибл. (приблизительно)
Gebruikt bij onbekende hoeveelheid
Bibliyografi/ Kaynakça
библ. (библиография)
Lijst met geraadpleegde bronnen
aşağı yukarı/ takribi
ca. (circa -ровно)
Schatting van een hoeveelheid
Bölüm/ ünite
гл. (глава)
Afgesloten paragraaf van een werkstuk
kol. (kolon)/ sütun
кол. (колонка)
Verticaal deel van een tabel
tez/ deneme/ komp.(kompozisyon)
дисс. (дисертация)
Een volledige studie over een bepaald onderwerp
tarafından düzeltildi
ред. (редактор ...)
Gebruikt bij een verandering van een werkstuk door een derde persoon
ör./örn. (örneğin)
н/р (на пример)
Noemen van een voorbeeld
özellikle
особенно (особенно)
Gebruikt bij een precieze definitie van iets
vb./ vs. (ve böyle/ vesaire)
и т.д. (и так далее)
Opsomming van een eindeloze lijst
fig. (figür)
рис. (рисунок)
Grafische voorstelling als bijdrage in een werkstuk
yani
т.е. (то есть)
Ontwikkeling van een idee
kapsar/ dahil
вкл. (включая)
Toevoeging van iets aan een lijst
d.e. (dikkat edilecek)
N.B. (nota bene)
Aanwijzing voor een persoon om bijzonder te letten op iets
s. (sayfa)
стр. (страница)
Eén enkele pagina van een werkstuk
sayfalar
стр-ы. (страницы)
Een reeks van pagina´s van een werkstuk
önsöz/ giriş
прол. (пролог)
Korte tekst met achtergrondinformatie bij een werkstuk
yay. (yayımlandı)
изд. (издательство)
Benoeming van de uitgever van een werkstuk
düz. (düzeltildi/ düzeltme)
ред. (просмотрено...)
Kleine verandering van een werkstuk door een derde persoon, om het werkstuk nog relevanter te maken voor een bepaalde doelgroep
kop. (kopyalandı/ tekrar basım)
обр. (в обработке...)
Geen originele versie van een werkstuk, maar een kopie
çev./ terc. (çevrildi/tercüme)
trans. (перевод ...)
Gebruikt bij de vertaling van een werkstuk in een andere taal
böl. (bölüm)
vol. (volume - ценность)
Beschrijving van een bepaalde jaargang