Roemeens | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afkortingen

Afkortingen - Academische afkortingen

ek
app. (appendix)
Bijlage met voor het werkstuk relevante documenten
tahmini/ yaklaşık
aprox. (aproximativ)
Gebruikt bij onbekende hoeveelheid
Bibliyografi/ Kaynakça
Bibliografie - nu se prescurtează
Lijst met geraadpleegde bronnen
aşağı yukarı/ takribi
cca (circa)
Schatting van een hoeveelheid
Bölüm/ ünite
cap. (capitol)
Afgesloten paragraaf van een werkstuk
kol. (kolon)/ sütun
col. (coloană)
Verticaal deel van een tabel
tez/ deneme/ komp.(kompozisyon)
Disertaţie - nu se abreviază
Een volledige studie over een bepaald onderwerp
tarafından düzeltildi
n.t. (nota traducătorului)
Gebruikt bij een verandering van een werkstuk door een derde persoon
ör./örn. (örneğin)
ex. (exemplu)
Noemen van een voorbeeld
özellikle
Nu există o abreviere corespunzătoare în limba română
Gebruikt bij een precieze definitie van iets
vb./ vs. (ve böyle/ vesaire)
etc. (et cetera/caetera-lat.)
Opsomming van een eindeloze lijst
fig. (figür)
fig. (figura)
Grafische voorstelling als bijdrage in een werkstuk
yani
adică
Ontwikkeling van een idee
kapsar/ dahil
inclusiv - nu se abreviază
Toevoeging van iets aan een lijst
d.e. (dikkat edilecek)
N.B. (nota bene)
Aanwijzing voor een persoon om bijzonder te letten op iets
s. (sayfa)
p./pg. (pagina)
Eén enkele pagina van een werkstuk
sayfalar
pp. (paginile)
Een reeks van pagina´s van een werkstuk
önsöz/ giriş
pref. (prefaţă)
Korte tekst met achtergrondinformatie bij een werkstuk
yay. (yayımlandı)
ed. (editat de)
Benoeming van de uitgever van een werkstuk
düz. (düzeltildi/ düzeltme)
red. (redactor)
Kleine verandering van een werkstuk door een derde persoon, om het werkstuk nog relevanter te maken voor een bepaalde doelgroep
kop. (kopyalandı/ tekrar basım)
reed. (reeditarea)
Geen originele versie van een werkstuk, maar een kopie
çev./ terc. (çevrildi/tercüme)
trad. (tradusă de)
Gebruikt bij de vertaling van een werkstuk in een andere taal
böl. (bölüm)
vol. (volumul/tomul)
Beschrijving van een bepaalde jaargang