Portugees | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afkortingen

Afkortingen - Academische afkortingen

ek
ap. (apêndice)
apênd. (apêndice)
Bijlage met voor het werkstuk relevante documenten
tahmini/ yaklaşık
aprox. (aproximadamente)
Gebruikt bij onbekende hoeveelheid
Bibliyografi/ Kaynakça
bibliogr. (bibliografia)
Lijst met geraadpleegde bronnen
aşağı yukarı/ takribi
cerca
Schatting van een hoeveelheid
Bölüm/ ünite
cap. (capítulo)
Afgesloten paragraaf van een werkstuk
kol. (kolon)/ sütun
col. (coluna)
Verticaal deel van een tabel
tez/ deneme/ komp.(kompozisyon)
dissertação
Een volledige studie over een bepaald onderwerp
tarafından düzeltildi
ed. (edição)
Gebruikt bij een verandering van een werkstuk door een derde persoon
ör./örn. (örneğin)
p.ex. (por exemplo)
Noemen van een voorbeeld
özellikle
especialmente
Gebruikt bij een precieze definitie van iets
vb./ vs. (ve böyle/ vesaire)
etc. (et cetera)
Opsomming van een eindeloze lijst
fig. (figür)
fig. (figura)
Grafische voorstelling als bijdrage in een werkstuk
yani
i.e. (id est)
Ontwikkeling van een idee
kapsar/ dahil
incluindo
Toevoeging van iets aan een lijst
d.e. (dikkat edilecek)
N.B. (nota bene)
Aanwijzing voor een persoon om bijzonder te letten op iets
s. (sayfa)
p. (página)
Eén enkele pagina van een werkstuk
sayfalar
pp. (páginas)
Een reeks van pagina´s van een werkstuk
önsöz/ giriş
prefácio
Korte tekst met achtergrondinformatie bij een werkstuk
yay. (yayımlandı)
E. (editor)
EE. (editores)
Benoeming van de uitgever van een werkstuk
düz. (düzeltildi/ düzeltme)
revisado por
Kleine verandering van een werkstuk door een derde persoon, om het werkstuk nog relevanter te maken voor een bepaalde doelgroep
kop. (kopyalandı/ tekrar basım)
reimpresso
Geen originele versie van een werkstuk, maar een kopie
çev./ terc. (çevrildi/tercüme)
Trad. (tradução)
Gebruikt bij de vertaling van een werkstuk in een andere taal
böl. (bölüm)
vol. (volume)
Beschrijving van een bepaalde jaargang