Italiaans | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afkortingen

Afkortingen - Academische afkortingen

ek
Appendice
Bijlage met voor het werkstuk relevante documenten
tahmini/ yaklaşık
ca. (circa)
Gebruikt bij onbekende hoeveelheid
Bibliyografi/ Kaynakça
Bibliografia
Lijst met geraadpleegde bronnen
aşağı yukarı/ takribi
ca. (circa)
Schatting van een hoeveelheid
Bölüm/ ünite
singolare: cap. (capitolo), plurale: capp. (capitoli)
Afgesloten paragraaf van een werkstuk
kol. (kolon)/ sütun
Colonna
Verticaal deel van een tabel
tez/ deneme/ komp.(kompozisyon)
Dissertazione di laurea
Een volledige studie over een bepaald onderwerp
tarafından düzeltildi
A cura di
Gebruikt bij een verandering van een werkstuk door een derde persoon
ör./örn. (örneğin)
e.g. (exempli gratia)
Noemen van een voorbeeld
özellikle
Specialmente
Gebruikt bij een precieze definitie van iets
vb./ vs. (ve böyle/ vesaire)
etc. (et cetera)/ecc. (eccetera)
Opsomming van een eindeloze lijst
fig. (figür)
fig. (figura)
Grafische voorstelling als bijdrage in een werkstuk
yani
i.e. (id est)/cioè
Ontwikkeling van een idee
kapsar/ dahil
incl. (incluso)
Toevoeging van iets aan een lijst
d.e. (dikkat edilecek)
N.B. (nota bene)
Aanwijzing voor een persoon om bijzonder te letten op iets
s. (sayfa)
p. (pagina)
Eén enkele pagina van een werkstuk
sayfalar
pp. (pagine)
Een reeks van pagina´s van een werkstuk
önsöz/ giriş
Prefazione/Preambolo
Korte tekst met achtergrondinformatie bij een werkstuk
yay. (yayımlandı)
Pubblicato da
Benoeming van de uitgever van een werkstuk
düz. (düzeltildi/ düzeltme)
n.d.A. (nota dell'autore)
Kleine verandering van een werkstuk door een derde persoon, om het werkstuk nog relevanter te maken voor een bepaalde doelgroep
kop. (kopyalandı/ tekrar basım)
Opera ristampata
Geen originele versie van een werkstuk, maar een kopie
çev./ terc. (çevrildi/tercüme)
Tradotta da
Gebruikt bij de vertaling van een werkstuk in een andere taal
böl. (bölüm)
vol. (volume)
Beschrijving van een bepaalde jaargang