Hongaars | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afkortingen

Afkortingen - Academische afkortingen

ek
függ. (függelék)
Bijlage met voor het werkstuk relevante documenten
tahmini/ yaklaşık
kb. (körülbelül)
Gebruikt bij onbekende hoeveelheid
Bibliyografi/ Kaynakça
bibliog. (bibliográfia)
Lijst met geraadpleegde bronnen
aşağı yukarı/ takribi
kb. (körülbelül)
Schatting van een hoeveelheid
Bölüm/ ünite
fej. (fejezet)
Afgesloten paragraaf van een werkstuk
kol. (kolon)/ sütun
oszl. (oszlop)
Verticaal deel van een tabel
tez/ deneme/ komp.(kompozisyon)
dissz. (disszertáció)
Een volledige studie over een bepaald onderwerp
tarafından düzeltildi
szerk. (szerkesztette X)
Gebruikt bij een verandering van een werkstuk door een derde persoon
ör./örn. (örneğin)
pl. (például)
Noemen van een voorbeeld
özellikle
kül. (különösen)
Gebruikt bij een precieze definitie van iets
vb./ vs. (ve böyle/ vesaire)
stb. (és így tovább)
Opsomming van een eindeloze lijst
fig. (figür)
ábr. (ábra)
Grafische voorstelling als bijdrage in een werkstuk
yani
azaz/vagyis/következtetésképpen
Ontwikkeling van een idee
kapsar/ dahil
beleértve
Toevoeging van iets aan een lijst
d.e. (dikkat edilecek)
Jegyezd meg/Fontos/Megjegyzendő
Aanwijzing voor een persoon om bijzonder te letten op iets
s. (sayfa)
o./old. (oldal)
Eén enkele pagina van een werkstuk
sayfalar
o./old. (oldal/oldalak)
Een reeks van pagina´s van een werkstuk
önsöz/ giriş
Előszó
Korte tekst met achtergrondinformatie bij een werkstuk
yay. (yayımlandı)
kiad. (kiadta X/kiadó)
Benoeming van de uitgever van een werkstuk
düz. (düzeltildi/ düzeltme)
Átdolgozta X
Kleine verandering van een werkstuk door een derde persoon, om het werkstuk nog relevanter te maken voor een bepaalde doelgroep
kop. (kopyalandı/ tekrar basım)
Utánnyomás
Geen originele versie van een werkstuk, maar een kopie
çev./ terc. (çevrildi/tercüme)
ford. (fordította X)
Gebruikt bij de vertaling van een werkstuk in een andere taal
böl. (bölüm)
köt. (kötet)
Beschrijving van een bepaalde jaargang