Duits | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afkortingen

Afkortingen - Academische afkortingen

ek
Ah. (Anhang)
Bijlage met voor het werkstuk relevante documenten
tahmini/ yaklaşık
ugf. (ungefähr)
Gebruikt bij onbekende hoeveelheid
Bibliyografi/ Kaynakça
Lit.-Verz. (Literaturverzeichnis)
Lijst met geraadpleegde bronnen
aşağı yukarı/ takribi
ca. (circa)
Schatting van een hoeveelheid
Bölüm/ ünite
K. (Kapitel)
Afgesloten paragraaf van een werkstuk
kol. (kolon)/ sütun
Spalte
Verticaal deel van een tabel
tez/ deneme/ komp.(kompozisyon)
Diss. (Dissertation)
Een volledige studie over een bepaald onderwerp
tarafından düzeltildi
bearb. (bearbeitet von)
Gebruikt bij een verandering van een werkstuk door een derde persoon
ör./örn. (örneğin)
z.B. (zum Beispiel)
Noemen van een voorbeeld
özellikle
bes. (besonders)
Gebruikt bij een precieze definitie van iets
vb./ vs. (ve böyle/ vesaire)
usw. (und so weiter)
Opsomming van een eindeloze lijst
fig. (figür)
Abb. (Abbildung)
Grafische voorstelling als bijdrage in een werkstuk
yani
d.h. (das heißt)
Ontwikkeling van een idee
kapsar/ dahil
inkl. (inklusive)
Toevoeging van iets aan een lijst
d.e. (dikkat edilecek)
N.B. (nota bene)
Aanwijzing voor een persoon om bijzonder te letten op iets
s. (sayfa)
S. (Seite)
Eén enkele pagina van een werkstuk
sayfalar
S. (Seiten)
Een reeks van pagina´s van een werkstuk
önsöz/ giriş
Vorw. (Vorwort)
Korte tekst met achtergrondinformatie bij een werkstuk
yay. (yayımlandı)
hg. (herausgegeben von)
Benoeming van de uitgever van een werkstuk
düz. (düzeltildi/ düzeltme)
geä. (geändert)
Kleine verandering van een werkstuk door een derde persoon, om het werkstuk nog relevanter te maken voor een bepaalde doelgroep
kop. (kopyalandı/ tekrar basım)
Nachdr. (Nachdruck)
Geen originele versie van een werkstuk, maar een kopie
çev./ terc. (çevrildi/tercüme)
übersetzt von
Gebruikt bij de vertaling van een werkstuk in een andere taal
böl. (bölüm)
Jg. (Jahrgang)
Beschrijving van een bepaalde jaargang