Zweeds | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afkortingen

Afkortingen - Academische afkortingen

- (příloha)
Appendix
Bijlage met voor het werkstuk relevante documenten
přibl. (přibližně)
ung. (ungefär)
Gebruikt bij onbekende hoeveelheid
lit. (literatura)
Litt.förteckn. (Litteraturförteckning)
Lijst met geraadpleegde bronnen
cca (cirka)
ca. (cirka)
Schatting van een hoeveelheid
kap. (kapitola)
kap. (kapitel)
Afgesloten paragraaf van een werkstuk
- (sloupec)
Kolumn
Verticaal deel van een tabel
dis. (disertace, disertační práce)
Doktorsavhandling
Een volledige studie over een bepaald onderwerp
edit. (editována kým)
red. (redigerad av)
Gebruikt bij een verandering van een werkstuk door een derde persoon
např. (například)
t.ex. (till exempel)
Noemen van een voorbeeld
zejm. (zejména)
särskilt
Gebruikt bij een precieze definitie van iets
atd. (a tak dále)
etc. (et cetera)
Opsomming van een eindeloze lijst
obr. (obrázek)
figur
Grafische voorstelling als bijdrage in een werkstuk
tj. (to jest)
d.v.s. (det vill säga)
Ontwikkeling van een idee
vč. (včetně)
inkl. (inklusive)
Toevoeging van iets aan een lijst
Pozn. (poznámka)
obs (observera)
Aanwijzing voor een persoon om bijzonder te letten op iets
str. (strana)
s. (sida)
Eén enkele pagina van een werkstuk
str. (strany)
s. (sidor)
Een reeks van pagina´s van een werkstuk
- (předmluva)
förord
Korte tekst met achtergrondinformatie bij een werkstuk
publ. (publikováno kým)
publicerad av
Benoeming van de uitgever van een werkstuk
rev. (revidováno kým)
rev. (reviderad av)
Kleine verandering van een werkstuk door een derde persoon, om het werkstuk nog relevanter te maken voor een bepaalde doelgroep
dot. (dotisk)
omtryck/nytryck
Geen originele versie van een werkstuk, maar een kopie
přel. (přeloženo kým)
övers. (översättning)
Gebruikt bij de vertaling van een werkstuk in een andere taal
obj. (objem)
vol. (volym)
Beschrijving van een bepaalde jaargang