Vietnamees | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afkortingen

Afkortingen - Academische afkortingen

- (příloha)
Phụ lục
Bijlage met voor het werkstuk relevante documenten
přibl. (přibližně)
Xấp xỉ
Gebruikt bij onbekende hoeveelheid
lit. (literatura)
Thư mục
Lijst met geraadpleegde bronnen
cca (cirka)
vào khoảng
Schatting van een hoeveelheid
kap. (kapitola)
Chương
Afgesloten paragraaf van een werkstuk
- (sloupec)
Cột
Verticaal deel van een tabel
dis. (disertace, disertační práce)
Luận án
Een volledige studie over een bepaald onderwerp
edit. (editována kým)
Biên tập (bởi)
Gebruikt bij een verandering van een werkstuk door een derde persoon
např. (například)
VD:
Noemen van een voorbeeld
zejm. (zejména)
Đặc biệt (là)
Gebruikt bij een precieze definitie van iets
atd. (a tak dále)
v.v... (vân vân)
Opsomming van een eindeloze lijst
obr. (obrázek)
Biểu đồ
Grafische voorstelling als bijdrage in een werkstuk
tj. (to jest)
Tức là/Nghĩa là
Ontwikkeling van een idee
vč. (včetně)
Bao gồm
Toevoeging van iets aan een lijst
Pozn. (poznámka)
Ghi chú
Aanwijzing voor een persoon om bijzonder te letten op iets
str. (strana)
tr. (trang)
Eén enkele pagina van een werkstuk
str. (strany)
tr. (trang)
Een reeks van pagina´s van een werkstuk
- (předmluva)
Lời tựa/Lời nói đầu
Korte tekst met achtergrondinformatie bij een werkstuk
publ. (publikováno kým)
Tác giả
Benoeming van de uitgever van een werkstuk
rev. (revidováno kým)
Hiệu chỉnh (bởi)
Kleine verandering van een werkstuk door een derde persoon, om het werkstuk nog relevanter te maken voor een bepaalde doelgroep
dot. (dotisk)
Tái bản
Geen originele versie van een werkstuk, maar een kopie
přel. (přeloženo kým)
Người dịch
Gebruikt bij de vertaling van een werkstuk in een andere taal
obj. (objem)
Tập/Phần
Beschrijving van een bepaalde jaargang