Turks | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afkortingen

Afkortingen - Academische afkortingen

- (příloha)
ek
Bijlage met voor het werkstuk relevante documenten
přibl. (přibližně)
tahmini/ yaklaşık
Gebruikt bij onbekende hoeveelheid
lit. (literatura)
Bibliyografi/ Kaynakça
Lijst met geraadpleegde bronnen
cca (cirka)
aşağı yukarı/ takribi
Schatting van een hoeveelheid
kap. (kapitola)
Bölüm/ ünite
Afgesloten paragraaf van een werkstuk
- (sloupec)
kol. (kolon)/ sütun
Verticaal deel van een tabel
dis. (disertace, disertační práce)
tez/ deneme/ komp.(kompozisyon)
Een volledige studie over een bepaald onderwerp
edit. (editována kým)
tarafından düzeltildi
Gebruikt bij een verandering van een werkstuk door een derde persoon
např. (například)
ör./örn. (örneğin)
Noemen van een voorbeeld
zejm. (zejména)
özellikle
Gebruikt bij een precieze definitie van iets
atd. (a tak dále)
vb./ vs. (ve böyle/ vesaire)
Opsomming van een eindeloze lijst
obr. (obrázek)
fig. (figür)
Grafische voorstelling als bijdrage in een werkstuk
tj. (to jest)
yani
Ontwikkeling van een idee
vč. (včetně)
kapsar/ dahil
Toevoeging van iets aan een lijst
Pozn. (poznámka)
d.e. (dikkat edilecek)
Aanwijzing voor een persoon om bijzonder te letten op iets
str. (strana)
s. (sayfa)
Eén enkele pagina van een werkstuk
str. (strany)
sayfalar
Een reeks van pagina´s van een werkstuk
- (předmluva)
önsöz/ giriş
Korte tekst met achtergrondinformatie bij een werkstuk
publ. (publikováno kým)
yay. (yayımlandı)
Benoeming van de uitgever van een werkstuk
rev. (revidováno kým)
düz. (düzeltildi/ düzeltme)
Kleine verandering van een werkstuk door een derde persoon, om het werkstuk nog relevanter te maken voor een bepaalde doelgroep
dot. (dotisk)
kop. (kopyalandı/ tekrar basım)
Geen originele versie van een werkstuk, maar een kopie
přel. (přeloženo kým)
çev./ terc. (çevrildi/tercüme)
Gebruikt bij de vertaling van een werkstuk in een andere taal
obj. (objem)
böl. (bölüm)
Beschrijving van een bepaalde jaargang