Thai | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afkortingen

Afkortingen - Academische afkortingen

- (příloha)
(ภาคผนวก)
Bijlage met voor het werkstuk relevante documenten
přibl. (přibližně)
ประมาณ
Gebruikt bij onbekende hoeveelheid
lit. (literatura)
บรรณานุกรม
Lijst met geraadpleegde bronnen
cca (cirka)
ประมาณ
Schatting van een hoeveelheid
kap. (kapitola)
บท
Afgesloten paragraaf van een werkstuk
- (sloupec)
คอลัมน์
Verticaal deel van een tabel
dis. (disertace, disertační práce)
ปริญญานิพนธ์
Een volledige studie over een bepaald onderwerp
edit. (editována kým)
แก้ไขโดย
Gebruikt bij een verandering van een werkstuk door een derde persoon
např. (například)
ตัวอย่างเช่น
Noemen van een voorbeeld
zejm. (zejména)
โดยเฉพาะ
Gebruikt bij een precieze definitie van iets
atd. (a tak dále)
และอื่นๆอีกมากมาย
Opsomming van een eindeloze lijst
obr. (obrázek)
ตัวเลข
Grafische voorstelling als bijdrage in een werkstuk
tj. (to jest)
กล่าวคือ
Ontwikkeling van een idee
vč. (včetně)
ประกอบไปด้วย
Toevoeging van iets aan een lijst
Pozn. (poznámka)
หมายเหตุ
Aanwijzing voor een persoon om bijzonder te letten op iets
str. (strana)
หน้า
Eén enkele pagina van een werkstuk
str. (strany)
หน้า
Een reeks van pagina´s van een werkstuk
- (předmluva)
คำนำ
Korte tekst met achtergrondinformatie bij een werkstuk
publ. (publikováno kým)
ตีพิมพ์โดย
Benoeming van de uitgever van een werkstuk
rev. (revidováno kým)
ทบทวนโดย
Kleine verandering van een werkstuk door een derde persoon, om het werkstuk nog relevanter te maken voor een bepaalde doelgroep
dot. (dotisk)
พิมพ์ใหม่อีกครั้ง
Geen originele versie van een werkstuk, maar een kopie
přel. (přeloženo kým)
แปลโดย
Gebruikt bij de vertaling van een werkstuk in een andere taal
obj. (objem)
ระดับ
Beschrijving van een bepaalde jaargang