Russisch | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afkortingen

Afkortingen - Academische afkortingen

- (příloha)
прил. (приложения)
Bijlage met voor het werkstuk relevante documenten
přibl. (přibližně)
прибл. (приблизительно)
Gebruikt bij onbekende hoeveelheid
lit. (literatura)
библ. (библиография)
Lijst met geraadpleegde bronnen
cca (cirka)
ca. (circa -ровно)
Schatting van een hoeveelheid
kap. (kapitola)
гл. (глава)
Afgesloten paragraaf van een werkstuk
- (sloupec)
кол. (колонка)
Verticaal deel van een tabel
dis. (disertace, disertační práce)
дисс. (дисертация)
Een volledige studie over een bepaald onderwerp
edit. (editována kým)
ред. (редактор ...)
Gebruikt bij een verandering van een werkstuk door een derde persoon
např. (například)
н/р (на пример)
Noemen van een voorbeeld
zejm. (zejména)
особенно (особенно)
Gebruikt bij een precieze definitie van iets
atd. (a tak dále)
и т.д. (и так далее)
Opsomming van een eindeloze lijst
obr. (obrázek)
рис. (рисунок)
Grafische voorstelling als bijdrage in een werkstuk
tj. (to jest)
т.е. (то есть)
Ontwikkeling van een idee
vč. (včetně)
вкл. (включая)
Toevoeging van iets aan een lijst
Pozn. (poznámka)
N.B. (nota bene)
Aanwijzing voor een persoon om bijzonder te letten op iets
str. (strana)
стр. (страница)
Eén enkele pagina van een werkstuk
str. (strany)
стр-ы. (страницы)
Een reeks van pagina´s van een werkstuk
- (předmluva)
прол. (пролог)
Korte tekst met achtergrondinformatie bij een werkstuk
publ. (publikováno kým)
изд. (издательство)
Benoeming van de uitgever van een werkstuk
rev. (revidováno kým)
ред. (просмотрено...)
Kleine verandering van een werkstuk door een derde persoon, om het werkstuk nog relevanter te maken voor een bepaalde doelgroep
dot. (dotisk)
обр. (в обработке...)
Geen originele versie van een werkstuk, maar een kopie
přel. (přeloženo kým)
trans. (перевод ...)
Gebruikt bij de vertaling van een werkstuk in een andere taal
obj. (objem)
vol. (volume - ценность)
Beschrijving van een bepaalde jaargang