Roemeens | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afkortingen

Afkortingen - Academische afkortingen

- (příloha)
app. (appendix)
Bijlage met voor het werkstuk relevante documenten
přibl. (přibližně)
aprox. (aproximativ)
Gebruikt bij onbekende hoeveelheid
lit. (literatura)
Bibliografie - nu se prescurtează
Lijst met geraadpleegde bronnen
cca (cirka)
cca (circa)
Schatting van een hoeveelheid
kap. (kapitola)
cap. (capitol)
Afgesloten paragraaf van een werkstuk
- (sloupec)
col. (coloană)
Verticaal deel van een tabel
dis. (disertace, disertační práce)
Disertaţie - nu se abreviază
Een volledige studie over een bepaald onderwerp
edit. (editována kým)
n.t. (nota traducătorului)
Gebruikt bij een verandering van een werkstuk door een derde persoon
např. (například)
ex. (exemplu)
Noemen van een voorbeeld
zejm. (zejména)
Nu există o abreviere corespunzătoare în limba română
Gebruikt bij een precieze definitie van iets
atd. (a tak dále)
etc. (et cetera/caetera-lat.)
Opsomming van een eindeloze lijst
obr. (obrázek)
fig. (figura)
Grafische voorstelling als bijdrage in een werkstuk
tj. (to jest)
adică
Ontwikkeling van een idee
vč. (včetně)
inclusiv - nu se abreviază
Toevoeging van iets aan een lijst
Pozn. (poznámka)
N.B. (nota bene)
Aanwijzing voor een persoon om bijzonder te letten op iets
str. (strana)
p./pg. (pagina)
Eén enkele pagina van een werkstuk
str. (strany)
pp. (paginile)
Een reeks van pagina´s van een werkstuk
- (předmluva)
pref. (prefaţă)
Korte tekst met achtergrondinformatie bij een werkstuk
publ. (publikováno kým)
ed. (editat de)
Benoeming van de uitgever van een werkstuk
rev. (revidováno kým)
red. (redactor)
Kleine verandering van een werkstuk door een derde persoon, om het werkstuk nog relevanter te maken voor een bepaalde doelgroep
dot. (dotisk)
reed. (reeditarea)
Geen originele versie van een werkstuk, maar een kopie
přel. (přeloženo kým)
trad. (tradusă de)
Gebruikt bij de vertaling van een werkstuk in een andere taal
obj. (objem)
vol. (volumul/tomul)
Beschrijving van een bepaalde jaargang