Portugees | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afkortingen

Afkortingen - Academische afkortingen

- (příloha)
ap. (apêndice)
apênd. (apêndice)
Bijlage met voor het werkstuk relevante documenten
přibl. (přibližně)
aprox. (aproximadamente)
Gebruikt bij onbekende hoeveelheid
lit. (literatura)
bibliogr. (bibliografia)
Lijst met geraadpleegde bronnen
cca (cirka)
cerca
Schatting van een hoeveelheid
kap. (kapitola)
cap. (capítulo)
Afgesloten paragraaf van een werkstuk
- (sloupec)
col. (coluna)
Verticaal deel van een tabel
dis. (disertace, disertační práce)
dissertação
Een volledige studie over een bepaald onderwerp
edit. (editována kým)
ed. (edição)
Gebruikt bij een verandering van een werkstuk door een derde persoon
např. (například)
p.ex. (por exemplo)
Noemen van een voorbeeld
zejm. (zejména)
especialmente
Gebruikt bij een precieze definitie van iets
atd. (a tak dále)
etc. (et cetera)
Opsomming van een eindeloze lijst
obr. (obrázek)
fig. (figura)
Grafische voorstelling als bijdrage in een werkstuk
tj. (to jest)
i.e. (id est)
Ontwikkeling van een idee
vč. (včetně)
incluindo
Toevoeging van iets aan een lijst
Pozn. (poznámka)
N.B. (nota bene)
Aanwijzing voor een persoon om bijzonder te letten op iets
str. (strana)
p. (página)
Eén enkele pagina van een werkstuk
str. (strany)
pp. (páginas)
Een reeks van pagina´s van een werkstuk
- (předmluva)
prefácio
Korte tekst met achtergrondinformatie bij een werkstuk
publ. (publikováno kým)
E. (editor)
EE. (editores)
Benoeming van de uitgever van een werkstuk
rev. (revidováno kým)
revisado por
Kleine verandering van een werkstuk door een derde persoon, om het werkstuk nog relevanter te maken voor een bepaalde doelgroep
dot. (dotisk)
reimpresso
Geen originele versie van een werkstuk, maar een kopie
přel. (přeloženo kým)
Trad. (tradução)
Gebruikt bij de vertaling van een werkstuk in een andere taal
obj. (objem)
vol. (volume)
Beschrijving van een bepaalde jaargang