Koreaans | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afkortingen

Afkortingen - Academische afkortingen

- (příloha)
부록
Bijlage met voor het werkstuk relevante documenten
přibl. (přibližně)
대략
Gebruikt bij onbekende hoeveelheid
lit. (literatura)
참고 문헌 목록
Lijst met geraadpleegde bronnen
cca (cirka)
대략
Schatting van een hoeveelheid
kap. (kapitola)
제 (숫자 ex. 1) 장
Afgesloten paragraaf van een werkstuk
- (sloupec)
세로줄
Verticaal deel van een tabel
dis. (disertace, disertační práce)
논문
Een volledige studie over een bepaald onderwerp
edit. (editována kým)
편집
Gebruikt bij een verandering van een werkstuk door een derde persoon
např. (například)
예,
Noemen van een voorbeeld
zejm. (zejména)
특히,
Gebruikt bij een precieze definitie van iets
atd. (a tak dále)
등...
Opsomming van een eindeloze lijst
obr. (obrázek)
Grafische voorstelling als bijdrage in een werkstuk
tj. (to jest)
즉,
Ontwikkeling van een idee
vč. (včetně)
... 포함
Toevoeging van iets aan een lijst
Pozn. (poznámka)
주의
Aanwijzing voor een persoon om bijzonder te letten op iets
str. (strana)
p.
Eén enkele pagina van een werkstuk
str. (strany)
pp.
Een reeks van pagina´s van een werkstuk
- (předmluva)
서두
Korte tekst met achtergrondinformatie bij een werkstuk
publ. (publikováno kým)
(홍길동) 지음
Benoeming van de uitgever van een werkstuk
rev. (revidováno kým)
(홍길동) 개정
Kleine verandering van een werkstuk door een derde persoon, om het werkstuk nog relevanter te maken voor een bepaalde doelgroep
dot. (dotisk)
재판본
Geen originele versie van een werkstuk, maar een kopie
přel. (přeloženo kým)
(홍길동) 번역
Gebruikt bij de vertaling van een werkstuk in een andere taal
obj. (objem)
제 (몇) 판
Beschrijving van een bepaalde jaargang