Japans | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afkortingen

Afkortingen - Academische afkortingen

- (příloha)
別表
Bijlage met voor het werkstuk relevante documenten
přibl. (přibližně)
Gebruikt bij onbekende hoeveelheid
lit. (literatura)
参考文献一覧
Lijst met geraadpleegde bronnen
cca (cirka)
およそ
Schatting van een hoeveelheid
kap. (kapitola)
Afgesloten paragraaf van een werkstuk
- (sloupec)
Verticaal deel van een tabel
dis. (disertace, disertační práce)
学位論文
Een volledige studie over een bepaald onderwerp
edit. (editována kým)
編さん
Gebruikt bij een verandering van een werkstuk door een derde persoon
např. (například)
Noemen van een voorbeeld
zejm. (zejména)
特に
Gebruikt bij een precieze definitie van iets
atd. (a tak dále)
etc.
Opsomming van een eindeloze lijst
obr. (obrázek)
Grafische voorstelling als bijdrage in een werkstuk
tj. (to jest)
すなわち
Ontwikkeling van een idee
vč. (včetně)
含めて
Toevoeging van iets aan een lijst
Pozn. (poznámka)
注意
Aanwijzing voor een persoon om bijzonder te letten op iets
str. (strana)
p.(ページ)
Eén enkele pagina van een werkstuk
str. (strany)
pp.(ページ 複数)
Een reeks van pagina´s van een werkstuk
- (předmluva)
序論
Korte tekst met achtergrondinformatie bij een werkstuk
publ. (publikováno kým)
(人物名)出版
Benoeming van de uitgever van een werkstuk
rev. (revidováno kým)
(人物名)編
Kleine verandering van een werkstuk door een derde persoon, om het werkstuk nog relevanter te maken voor een bepaalde doelgroep
dot. (dotisk)
再版
Geen originele versie van een werkstuk, maar een kopie
přel. (přeloženo kým)
(人物名)訳
Gebruikt bij de vertaling van een werkstuk in een andere taal
obj. (objem)
Beschrijving van een bepaalde jaargang