Italiaans | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afkortingen

Afkortingen - Academische afkortingen

- (příloha)
Appendice
Bijlage met voor het werkstuk relevante documenten
přibl. (přibližně)
ca. (circa)
Gebruikt bij onbekende hoeveelheid
lit. (literatura)
Bibliografia
Lijst met geraadpleegde bronnen
cca (cirka)
ca. (circa)
Schatting van een hoeveelheid
kap. (kapitola)
singolare: cap. (capitolo), plurale: capp. (capitoli)
Afgesloten paragraaf van een werkstuk
- (sloupec)
Colonna
Verticaal deel van een tabel
dis. (disertace, disertační práce)
Dissertazione di laurea
Een volledige studie over een bepaald onderwerp
edit. (editována kým)
A cura di
Gebruikt bij een verandering van een werkstuk door een derde persoon
např. (například)
e.g. (exempli gratia)
Noemen van een voorbeeld
zejm. (zejména)
Specialmente
Gebruikt bij een precieze definitie van iets
atd. (a tak dále)
etc. (et cetera)/ecc. (eccetera)
Opsomming van een eindeloze lijst
obr. (obrázek)
fig. (figura)
Grafische voorstelling als bijdrage in een werkstuk
tj. (to jest)
i.e. (id est)/cioè
Ontwikkeling van een idee
vč. (včetně)
incl. (incluso)
Toevoeging van iets aan een lijst
Pozn. (poznámka)
N.B. (nota bene)
Aanwijzing voor een persoon om bijzonder te letten op iets
str. (strana)
p. (pagina)
Eén enkele pagina van een werkstuk
str. (strany)
pp. (pagine)
Een reeks van pagina´s van een werkstuk
- (předmluva)
Prefazione/Preambolo
Korte tekst met achtergrondinformatie bij een werkstuk
publ. (publikováno kým)
Pubblicato da
Benoeming van de uitgever van een werkstuk
rev. (revidováno kým)
n.d.A. (nota dell'autore)
Kleine verandering van een werkstuk door een derde persoon, om het werkstuk nog relevanter te maken voor een bepaalde doelgroep
dot. (dotisk)
Opera ristampata
Geen originele versie van een werkstuk, maar een kopie
přel. (přeloženo kým)
Tradotta da
Gebruikt bij de vertaling van een werkstuk in een andere taal
obj. (objem)
vol. (volume)
Beschrijving van een bepaalde jaargang