Hindi | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afkortingen

Afkortingen - Academische afkortingen

- (příloha)
परिशिष्ट
Bijlage met voor het werkstuk relevante documenten
přibl. (přibližně)
लगभग
Gebruikt bij onbekende hoeveelheid
lit. (literatura)
ग्रंथ सूची
Lijst met geraadpleegde bronnen
cca (cirka)
लगभग
Schatting van een hoeveelheid
kap. (kapitola)
अध्याय
Afgesloten paragraaf van een werkstuk
- (sloupec)
स्तंभ
Verticaal deel van een tabel
dis. (disertace, disertační práce)
व्याख्यान
Een volledige studie over een bepaald onderwerp
edit. (editována kým)
संपादक
Gebruikt bij een verandering van een werkstuk door een derde persoon
např. (například)
उदाहरण
Noemen van een voorbeeld
zejm. (zejména)
विशेषतः
Gebruikt bij een precieze definitie van iets
atd. (a tak dále)
आदि.
Opsomming van een eindeloze lijst
obr. (obrázek)
आकृ.
Grafische voorstelling als bijdrage in een werkstuk
tj. (to jest)
जो है कि...
Ontwikkeling van een idee
vč. (včetně)
सहित
Toevoeging van iets aan een lijst
Pozn. (poznámka)
ख़ासकर
Aanwijzing voor een persoon om bijzonder te letten op iets
str. (strana)
अगला
Eén enkele pagina van een werkstuk
str. (strany)
अगला पन्ना
Een reeks van pagina´s van een werkstuk
- (předmluva)
प्रस्तावना
Korte tekst met achtergrondinformatie bij een werkstuk
publ. (publikováno kým)
प्रकाशन
Benoeming van de uitgever van een werkstuk
rev. (revidováno kým)
पुनरीक्षित
Kleine verandering van een werkstuk door een derde persoon, om het werkstuk nog relevanter te maken voor een bepaalde doelgroep
dot. (dotisk)
पुनर्मुद्रण
Geen originele versie van een werkstuk, maar een kopie
přel. (přeloženo kým)
अनुवादक
Gebruikt bij de vertaling van een werkstuk in een andere taal
obj. (objem)
विभाग
Beschrijving van een bepaalde jaargang