Grieks | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afkortingen

Afkortingen - Academische afkortingen

- (příloha)
παρ. (παράρτημα)
Bijlage met voor het werkstuk relevante documenten
přibl. (přibližně)
περ. (κατά προσέγγιση)
Gebruikt bij onbekende hoeveelheid
lit. (literatura)
Βιβλιο. (Βιβλιογραφία)
Lijst met geraadpleegde bronnen
cca (cirka)
περ. (περίπου)
Schatting van een hoeveelheid
kap. (kapitola)
κεφ. (κεφάλαιο)
Afgesloten paragraaf van een werkstuk
- (sloupec)
στήλη
Verticaal deel van een tabel
dis. (disertace, disertační práce)
διατριβή
Een volledige studie over een bepaald onderwerp
edit. (editována kým)
επιμ. (επιμέλεια)
Gebruikt bij een verandering van een werkstuk door een derde persoon
např. (například)
π.χ. (παραδείγματος χάριν)
Noemen van een voorbeeld
zejm. (zejména)
ειδ. (ειδικά)
Gebruikt bij een precieze definitie van iets
atd. (a tak dále)
κτλ. (και τα λοιπά)
Opsomming van een eindeloze lijst
obr. (obrázek)
Σχ. (Σχήμα)
Grafische voorstelling als bijdrage in een werkstuk
tj. (to jest)
δηλαδή,...
Ontwikkeling van een idee
vč. (včetně)
συμπερ. (συμπεριλαμβανομένου)
Toevoeging van iets aan een lijst
Pozn. (poznámka)
σημ. (σημείωση)
Aanwijzing voor een persoon om bijzonder te letten op iets
str. (strana)
σελ. (σελίδα)
Eén enkele pagina van een werkstuk
str. (strany)
σελ. (σελίδες)
Een reeks van pagina´s van een werkstuk
- (předmluva)
Προτ. (πρόλογος)
Korte tekst met achtergrondinformatie bij een werkstuk
publ. (publikováno kým)
δημοσιεύθηκε από
Benoeming van de uitgever van een werkstuk
rev. (revidováno kým)
αναθ. (αναθεωρήθηκε από)
Kleine verandering van een werkstuk door een derde persoon, om het werkstuk nog relevanter te maken voor een bepaalde doelgroep
dot. (dotisk)
ανατύπωση
Geen originele versie van een werkstuk, maar een kopie
přel. (přeloženo kým)
μεταφράστηκε από
Gebruikt bij de vertaling van een werkstuk in een andere taal
obj. (objem)
τομ. (τόμος)
Beschrijving van een bepaalde jaargang