Fins | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afkortingen

Afkortingen - Academische afkortingen

- (příloha)
Liitteet
Bijlage met voor het werkstuk relevante documenten
přibl. (přibližně)
n. (noin)
Gebruikt bij onbekende hoeveelheid
lit. (literatura)
Bibliografia
Lijst met geraadpleegde bronnen
cca (cirka)
n. (noin)
Schatting van een hoeveelheid
kap. (kapitola)
kpl (kappale)
Afgesloten paragraaf van een werkstuk
- (sloupec)
Pylväs
Verticaal deel van een tabel
dis. (disertace, disertační práce)
Väitöskirja
Een volledige studie over een bepaald onderwerp
edit. (editována kým)
toim. (toimittanut)
Gebruikt bij een verandering van een werkstuk door een derde persoon
např. (například)
esim. (esimerkiksi)
Noemen van een voorbeeld
zejm. (zejména)
erityisesti
Gebruikt bij een precieze definitie van iets
atd. (a tak dále)
jne. (ja niin edelleen)
Opsomming van een eindeloze lijst
obr. (obrázek)
kaavio
Grafische voorstelling als bijdrage in een werkstuk
tj. (to jest)
eli
Ontwikkeling van een idee
vč. (včetně)
mukaanlukien
Toevoeging van iets aan een lijst
Pozn. (poznámka)
huom. (huomautus)
Aanwijzing voor een persoon om bijzonder te letten op iets
str. (strana)
s. (sivu)
Eén enkele pagina van een werkstuk
str. (strany)
sivut
Een reeks van pagina´s van een werkstuk
- (předmluva)
esipuhe
Korte tekst met achtergrondinformatie bij een werkstuk
publ. (publikováno kým)
julk. (julkaissut)
Benoeming van de uitgever van een werkstuk
rev. (revidováno kým)
muok. (muokannut)
Kleine verandering van een werkstuk door een derde persoon, om het werkstuk nog relevanter te maken voor een bepaalde doelgroep
dot. (dotisk)
lisäpainos
Geen originele versie van een werkstuk, maar een kopie
přel. (přeloženo kým)
kääntänyt
Gebruikt bij de vertaling van een werkstuk in een andere taal
obj. (objem)
vol. (volyymi)
Beschrijving van een bepaalde jaargang