Esperanto | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afkortingen

Afkortingen - Academische afkortingen

- (příloha)
ap. (apendico)
Bijlage met voor het werkstuk relevante documenten
přibl. (přibližně)
proks. (proksimume)
Gebruikt bij onbekende hoeveelheid
lit. (literatura)
bibliog. (bibliografio)
Lijst met geraadpleegde bronnen
cca (cirka)
ĉi. (ĉirkaŭ)
Schatting van een hoeveelheid
kap. (kapitola)
ĉa. (ĉapitro)
Afgesloten paragraaf van een werkstuk
- (sloupec)
kol. (kolono)
Verticaal deel van een tabel
dis. (disertace, disertační práce)
dis. (disertacio)
Een volledige studie over een bepaald onderwerp
edit. (editována kým)
ed. (eldonita de)
Gebruikt bij een verandering van een werkstuk door een derde persoon
např. (například)
ekz. (ekzemplo)
Noemen van een voorbeeld
zejm. (zejména)
prec. (precipe)
Gebruikt bij een precieze definitie van iets
atd. (a tak dále)
ktp. (kaj tiel plu)
Opsomming van een eindeloze lijst
obr. (obrázek)
fig. (figuro)
Grafische voorstelling als bijdrage in een werkstuk
tj. (to jest)
t.e. (tio estas)
Ontwikkeling van een idee
vč. (včetně)
ink. (inkluzive)
Toevoeging van iets aan een lijst
Pozn. (poznámka)
N.B. (notu bene)
Aanwijzing voor een persoon om bijzonder te letten op iets
str. (strana)
p. (paĝo)
Eén enkele pagina van een werkstuk
str. (strany)
pj. (paĝoj)
Een reeks van pagina´s van een werkstuk
- (předmluva)
pref. (prefaco)
Korte tekst met achtergrondinformatie bij een werkstuk
publ. (publikováno kým)
eld. (eldonita de)
Benoeming van de uitgever van een werkstuk
rev. (revidováno kým)
rev. (reviziita de)
Kleine verandering van een werkstuk door een derde persoon, om het werkstuk nog relevanter te maken voor een bepaalde doelgroep
dot. (dotisk)
rep. (represo)
Geen originele versie van een werkstuk, maar een kopie
přel. (přeloženo kým)
trad. (tradukita de)
Gebruikt bij de vertaling van een werkstuk in een andere taal
obj. (objem)
vol. (volumo)
Beschrijving van een bepaalde jaargang