Deens | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afkortingen

Afkortingen - Academische afkortingen

- (příloha)
bilag
Bijlage met voor het werkstuk relevante documenten
přibl. (přibližně)
ca. (cirka)
Gebruikt bij onbekende hoeveelheid
lit. (literatura)
bibliografi
Lijst met geraadpleegde bronnen
cca (cirka)
ca. (cirka)
Schatting van een hoeveelheid
kap. (kapitola)
afsnit
Afgesloten paragraaf van een werkstuk
- (sloupec)
kolonne
Verticaal deel van een tabel
dis. (disertace, disertační práce)
afhandling
Een volledige studie over een bepaald onderwerp
edit. (editována kým)
redigeret af
Gebruikt bij een verandering van een werkstuk door een derde persoon
např. (například)
f.eks. (for eksempel)
Noemen van een voorbeeld
zejm. (zejména)
især
Gebruikt bij een precieze definitie van iets
atd. (a tak dále)
osv. (og så videre)
Opsomming van een eindeloze lijst
obr. (obrázek)
fig. (figur)
Grafische voorstelling als bijdrage in een werkstuk
tj. (to jest)
dvs. (det vil sige)
Ontwikkeling van een idee
vč. (včetně)
inkl. (inklusive)
Toevoeging van iets aan een lijst
Pozn. (poznámka)
NB (notabene)
Aanwijzing voor een persoon om bijzonder te letten op iets
str. (strana)
side
Eén enkele pagina van een werkstuk
str. (strany)
s. (sider)
Een reeks van pagina´s van een werkstuk
- (předmluva)
indledning
Korte tekst met achtergrondinformatie bij een werkstuk
publ. (publikováno kým)
udgivet af
Benoeming van de uitgever van een werkstuk
rev. (revidováno kým)
revideret af
Kleine verandering van een werkstuk door een derde persoon, om het werkstuk nog relevanter te maken voor een bepaalde doelgroep
dot. (dotisk)
genoptryk
Geen originele versie van een werkstuk, maar een kopie
přel. (přeloženo kým)
oversat af
Gebruikt bij de vertaling van een werkstuk in een andere taal
obj. (objem)
bind
Beschrijving van een bepaalde jaargang