Arabisch | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afkortingen

Afkortingen - Academische afkortingen

- (příloha)
ملحق
Bijlage met voor het werkstuk relevante documenten
přibl. (přibližně)
تقريبا
Gebruikt bij onbekende hoeveelheid
lit. (literatura)
الببليوغرافيا
Lijst met geraadpleegde bronnen
cca (cirka)
حوالي
Schatting van een hoeveelheid
kap. (kapitola)
فصل
Afgesloten paragraaf van een werkstuk
- (sloupec)
عمود
Verticaal deel van een tabel
dis. (disertace, disertační práce)
أطروحة
Een volledige studie over een bepaald onderwerp
edit. (editována kým)
التحرير
Gebruikt bij een verandering van een werkstuk door een derde persoon
např. (například)
مثلا
Noemen van een voorbeeld
zejm. (zejména)
خاصّةً
Gebruikt bij een precieze definitie van iets
atd. (a tak dále)
إلخ. (إلى آخره)
Opsomming van een eindeloze lijst
obr. (obrázek)
شكل
Grafische voorstelling als bijdrage in een werkstuk
tj. (to jest)
يعني
Ontwikkeling van een idee
vč. (včetně)
بما في ذلك
Toevoeging van iets aan een lijst
Pozn. (poznámka)
تنبيه
Aanwijzing voor een persoon om bijzonder te letten op iets
str. (strana)
ًص. (صفحة)
Eén enkele pagina van een werkstuk
str. (strany)
صفحات
Een reeks van pagina´s van een werkstuk
- (předmluva)
مقدمة
Korte tekst met achtergrondinformatie bij een werkstuk
publ. (publikováno kým)
الناشر
Benoeming van de uitgever van een werkstuk
rev. (revidováno kým)
راجعه
Kleine verandering van een werkstuk door een derde persoon, om het werkstuk nog relevanter te maken voor een bepaalde doelgroep
dot. (dotisk)
إعادة الطباعة
Geen originele versie van een werkstuk, maar een kopie
přel. (přeloženo kým)
ترجمة
Gebruikt bij de vertaling van een werkstuk in een andere taal
obj. (objem)
مجلد
Beschrijving van een bepaalde jaargang