Zweeds | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afkortingen

Afkortingen - Academische afkortingen

(ภาคผนวก)
Appendix
Bijlage met voor het werkstuk relevante documenten
ประมาณ
ung. (ungefär)
Gebruikt bij onbekende hoeveelheid
บรรณานุกรม
Litt.förteckn. (Litteraturförteckning)
Lijst met geraadpleegde bronnen
ประมาณ
ca. (cirka)
Schatting van een hoeveelheid
บท
kap. (kapitel)
Afgesloten paragraaf van een werkstuk
คอลัมน์
Kolumn
Verticaal deel van een tabel
ปริญญานิพนธ์
Doktorsavhandling
Een volledige studie over een bepaald onderwerp
แก้ไขโดย
red. (redigerad av)
Gebruikt bij een verandering van een werkstuk door een derde persoon
ตัวอย่างเช่น
t.ex. (till exempel)
Noemen van een voorbeeld
โดยเฉพาะ
särskilt
Gebruikt bij een precieze definitie van iets
และอื่นๆอีกมากมาย
etc. (et cetera)
Opsomming van een eindeloze lijst
ตัวเลข
figur
Grafische voorstelling als bijdrage in een werkstuk
กล่าวคือ
d.v.s. (det vill säga)
Ontwikkeling van een idee
ประกอบไปด้วย
inkl. (inklusive)
Toevoeging van iets aan een lijst
หมายเหตุ
obs (observera)
Aanwijzing voor een persoon om bijzonder te letten op iets
หน้า
s. (sida)
Eén enkele pagina van een werkstuk
หน้า
s. (sidor)
Een reeks van pagina´s van een werkstuk
คำนำ
förord
Korte tekst met achtergrondinformatie bij een werkstuk
ตีพิมพ์โดย
publicerad av
Benoeming van de uitgever van een werkstuk
ทบทวนโดย
rev. (reviderad av)
Kleine verandering van een werkstuk door een derde persoon, om het werkstuk nog relevanter te maken voor een bepaalde doelgroep
พิมพ์ใหม่อีกครั้ง
omtryck/nytryck
Geen originele versie van een werkstuk, maar een kopie
แปลโดย
övers. (översättning)
Gebruikt bij de vertaling van een werkstuk in een andere taal
ระดับ
vol. (volym)
Beschrijving van een bepaalde jaargang