Tsjechisch | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afkortingen

Afkortingen - Academische afkortingen

(ภาคผนวก)
- (příloha)
Bijlage met voor het werkstuk relevante documenten
ประมาณ
přibl. (přibližně)
Gebruikt bij onbekende hoeveelheid
บรรณานุกรม
lit. (literatura)
Lijst met geraadpleegde bronnen
ประมาณ
cca (cirka)
Schatting van een hoeveelheid
บท
kap. (kapitola)
Afgesloten paragraaf van een werkstuk
คอลัมน์
- (sloupec)
Verticaal deel van een tabel
ปริญญานิพนธ์
dis. (disertace, disertační práce)
Een volledige studie over een bepaald onderwerp
แก้ไขโดย
edit. (editována kým)
Gebruikt bij een verandering van een werkstuk door een derde persoon
ตัวอย่างเช่น
např. (například)
Noemen van een voorbeeld
โดยเฉพาะ
zejm. (zejména)
Gebruikt bij een precieze definitie van iets
และอื่นๆอีกมากมาย
atd. (a tak dále)
Opsomming van een eindeloze lijst
ตัวเลข
obr. (obrázek)
Grafische voorstelling als bijdrage in een werkstuk
กล่าวคือ
tj. (to jest)
Ontwikkeling van een idee
ประกอบไปด้วย
vč. (včetně)
Toevoeging van iets aan een lijst
หมายเหตุ
Pozn. (poznámka)
Aanwijzing voor een persoon om bijzonder te letten op iets
หน้า
str. (strana)
Eén enkele pagina van een werkstuk
หน้า
str. (strany)
Een reeks van pagina´s van een werkstuk
คำนำ
- (předmluva)
Korte tekst met achtergrondinformatie bij een werkstuk
ตีพิมพ์โดย
publ. (publikováno kým)
Benoeming van de uitgever van een werkstuk
ทบทวนโดย
rev. (revidováno kým)
Kleine verandering van een werkstuk door een derde persoon, om het werkstuk nog relevanter te maken voor een bepaalde doelgroep
พิมพ์ใหม่อีกครั้ง
dot. (dotisk)
Geen originele versie van een werkstuk, maar een kopie
แปลโดย
přel. (přeloženo kým)
Gebruikt bij de vertaling van een werkstuk in een andere taal
ระดับ
obj. (objem)
Beschrijving van een bepaalde jaargang