Spaans | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afkortingen

Afkortingen - Academische afkortingen

(ภาคผนวก)
ap. (apéndice)
Bijlage met voor het werkstuk relevante documenten
ประมาณ
aprox. (aproximadamente)
Gebruikt bij onbekende hoeveelheid
บรรณานุกรม
bibl. (bibliografía)
Lijst met geraadpleegde bronnen
ประมาณ
circ. (circa)
Schatting van een hoeveelheid
บท
cap. (capítulo)
Afgesloten paragraaf van een werkstuk
คอลัมน์
col. (columna)
Verticaal deel van een tabel
ปริญญานิพนธ์
disertación
Een volledige studie over een bepaald onderwerp
แก้ไขโดย
editado por
Gebruikt bij een verandering van een werkstuk door een derde persoon
ตัวอย่างเช่น
p. ej. (por ejemplo)
Noemen van een voorbeeld
โดยเฉพาะ
especialmente
Gebruikt bij een precieze definitie van iets
และอื่นๆอีกมากมาย
etc. (etcétera)
Opsomming van een eindeloze lijst
ตัวเลข
fig. (figura)
Grafische voorstelling als bijdrage in een werkstuk
กล่าวคือ
es decir,...
Ontwikkeling van een idee
ประกอบไปด้วย
incl.
Toevoeging van iets aan een lijst
หมายเหตุ
N.B. (nota bene)
Aanwijzing voor een persoon om bijzonder te letten op iets
หน้า
p. (página)
Eén enkele pagina van een werkstuk
หน้า
pp. (páginas)
Een reeks van pagina´s van een werkstuk
คำนำ
Prefacio
Korte tekst met achtergrondinformatie bij een werkstuk
ตีพิมพ์โดย
publicado por
Benoeming van de uitgever van een werkstuk
ทบทวนโดย
revisado por
Kleine verandering van een werkstuk door een derde persoon, om het werkstuk nog relevanter te maken voor een bepaalde doelgroep
พิมพ์ใหม่อีกครั้ง
reedición / nueva edición / reimpresión
Geen originele versie van een werkstuk, maar een kopie
แปลโดย
traducido por
Gebruikt bij de vertaling van een werkstuk in een andere taal
ระดับ
t.
Beschrijving van een bepaalde jaargang