Roemeens | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afkortingen

Afkortingen - Academische afkortingen

(ภาคผนวก)
app. (appendix)
Bijlage met voor het werkstuk relevante documenten
ประมาณ
aprox. (aproximativ)
Gebruikt bij onbekende hoeveelheid
บรรณานุกรม
Bibliografie - nu se prescurtează
Lijst met geraadpleegde bronnen
ประมาณ
cca (circa)
Schatting van een hoeveelheid
บท
cap. (capitol)
Afgesloten paragraaf van een werkstuk
คอลัมน์
col. (coloană)
Verticaal deel van een tabel
ปริญญานิพนธ์
Disertaţie - nu se abreviază
Een volledige studie over een bepaald onderwerp
แก้ไขโดย
n.t. (nota traducătorului)
Gebruikt bij een verandering van een werkstuk door een derde persoon
ตัวอย่างเช่น
ex. (exemplu)
Noemen van een voorbeeld
โดยเฉพาะ
Nu există o abreviere corespunzătoare în limba română
Gebruikt bij een precieze definitie van iets
และอื่นๆอีกมากมาย
etc. (et cetera/caetera-lat.)
Opsomming van een eindeloze lijst
ตัวเลข
fig. (figura)
Grafische voorstelling als bijdrage in een werkstuk
กล่าวคือ
adică
Ontwikkeling van een idee
ประกอบไปด้วย
inclusiv - nu se abreviază
Toevoeging van iets aan een lijst
หมายเหตุ
N.B. (nota bene)
Aanwijzing voor een persoon om bijzonder te letten op iets
หน้า
p./pg. (pagina)
Eén enkele pagina van een werkstuk
หน้า
pp. (paginile)
Een reeks van pagina´s van een werkstuk
คำนำ
pref. (prefaţă)
Korte tekst met achtergrondinformatie bij een werkstuk
ตีพิมพ์โดย
ed. (editat de)
Benoeming van de uitgever van een werkstuk
ทบทวนโดย
red. (redactor)
Kleine verandering van een werkstuk door een derde persoon, om het werkstuk nog relevanter te maken voor een bepaalde doelgroep
พิมพ์ใหม่อีกครั้ง
reed. (reeditarea)
Geen originele versie van een werkstuk, maar een kopie
แปลโดย
trad. (tradusă de)
Gebruikt bij de vertaling van een werkstuk in een andere taal
ระดับ
vol. (volumul/tomul)
Beschrijving van een bepaalde jaargang