Pools | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afkortingen

Afkortingen - Academische afkortingen

(ภาคผนวก)
aneks
Bijlage met voor het werkstuk relevante documenten
ประมาณ
ok. (około)
Gebruikt bij onbekende hoeveelheid
บรรณานุกรม
bibliografia
Lijst met geraadpleegde bronnen
ประมาณ
circa
Schatting van een hoeveelheid
บท
rozdz. (rozdział)
Afgesloten paragraaf van een werkstuk
คอลัมน์
kolumna
Verticaal deel van een tabel
ปริญญานิพนธ์
dysertacja
Een volledige studie over een bepaald onderwerp
แก้ไขโดย
pod red. (pod redakcją)
Gebruikt bij een verandering van een werkstuk door een derde persoon
ตัวอย่างเช่น
np. (na przykład)
Noemen van een voorbeeld
โดยเฉพาะ
szczególnie
Gebruikt bij een precieze definitie van iets
และอื่นๆอีกมากมาย
itd. (i tak dalej) . itp. (i tym podobne)
Opsomming van een eindeloze lijst
ตัวเลข
rys. (rysunek)
Grafische voorstelling als bijdrage in een werkstuk
กล่าวคือ
tj. (to jest)
Ontwikkeling van een idee
ประกอบไปด้วย
wliczając
Toevoeging van iets aan een lijst
หมายเหตุ
nb. (notabene/nota bene)
Aanwijzing voor een persoon om bijzonder te letten op iets
หน้า
str. (strona)
Eén enkele pagina van een werkstuk
หน้า
str. (strony)
Een reeks van pagina´s van een werkstuk
คำนำ
wstęp/przedmowa
Korte tekst met achtergrondinformatie bij een werkstuk
ตีพิมพ์โดย
wyd. (wydawnictwo)
Benoeming van de uitgever van een werkstuk
ทบทวนโดย
korekta
Kleine verandering van een werkstuk door een derde persoon, om het werkstuk nog relevanter te maken voor een bepaalde doelgroep
พิมพ์ใหม่อีกครั้ง
przedruk
Geen originele versie van een werkstuk, maar een kopie
แปลโดย
tłum. (tłumaczenie)
Gebruikt bij de vertaling van een werkstuk in een andere taal
ระดับ
t. (tom)
Beschrijving van een bepaalde jaargang