Chinees | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afkortingen

Afkortingen - Academische afkortingen

(ภาคผนวก)
app.(附录)
Bijlage met voor het werkstuk relevante documenten
ประมาณ
approx.(大约)
Gebruikt bij onbekende hoeveelheid
บรรณานุกรม
bibliog.(引用来源)
Lijst met geraadpleegde bronnen
ประมาณ
ca.(大约)
Schatting van een hoeveelheid
บท
ch.(章)
Afgesloten paragraaf van een werkstuk
คอลัมน์
col.(柱)
Verticaal deel van een tabel
ปริญญานิพนธ์
diss.(论文)
Een volledige studie over een bepaald onderwerp
แก้ไขโดย
ed.(编辑)
Gebruikt bij een verandering van een werkstuk door een derde persoon
ตัวอย่างเช่น
e.g.(例如)
Noemen van een voorbeeld
โดยเฉพาะ
esp.(尤其是)
Gebruikt bij een precieze definitie van iets
และอื่นๆอีกมากมาย
etc.(等等)
Opsomming van een eindeloze lijst
ตัวเลข
fig.(图表)
Grafische voorstelling als bijdrage in een werkstuk
กล่าวคือ
i.e.(既)
Ontwikkeling van een idee
ประกอบไปด้วย
incl.(包括)
Toevoeging van iets aan een lijst
หมายเหตุ
N.B.(注意)
Aanwijzing voor een persoon om bijzonder te letten op iets
หน้า
p.(页)
Eén enkele pagina van een werkstuk
หน้า
pp.(页)
Een reeks van pagina´s van een werkstuk
คำนำ
pref.(前言)
Korte tekst met achtergrondinformatie bij een werkstuk
ตีพิมพ์โดย
pub.(由...出版)
Benoeming van de uitgever van een werkstuk
ทบทวนโดย
rev.(由...修改)
Kleine verandering van een werkstuk door een derde persoon, om het werkstuk nog relevanter te maken voor een bepaalde doelgroep
พิมพ์ใหม่อีกครั้ง
rpt.(转载)
Geen originele versie van een werkstuk, maar een kopie
แปลโดย
trans.(由...翻译)
Gebruikt bij de vertaling van een werkstuk in een andere taal
ระดับ
vol.(卷)
Beschrijving van een bepaalde jaargang