Zweeds | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afkortingen

Afkortingen - Academische afkortingen

ap. (apéndice)
Appendix
Bijlage met voor het werkstuk relevante documenten
aprox. (aproximadamente)
ung. (ungefär)
Gebruikt bij onbekende hoeveelheid
bibl. (bibliografía)
Litt.förteckn. (Litteraturförteckning)
Lijst met geraadpleegde bronnen
circ. (circa)
ca. (cirka)
Schatting van een hoeveelheid
cap. (capítulo)
kap. (kapitel)
Afgesloten paragraaf van een werkstuk
col. (columna)
Kolumn
Verticaal deel van een tabel
disertación
Doktorsavhandling
Een volledige studie over een bepaald onderwerp
editado por
red. (redigerad av)
Gebruikt bij een verandering van een werkstuk door een derde persoon
p. ej. (por ejemplo)
t.ex. (till exempel)
Noemen van een voorbeeld
especialmente
särskilt
Gebruikt bij een precieze definitie van iets
etc. (etcétera)
etc. (et cetera)
Opsomming van een eindeloze lijst
fig. (figura)
figur
Grafische voorstelling als bijdrage in een werkstuk
es decir,...
d.v.s. (det vill säga)
Ontwikkeling van een idee
incl.
inkl. (inklusive)
Toevoeging van iets aan een lijst
N.B. (nota bene)
obs (observera)
Aanwijzing voor een persoon om bijzonder te letten op iets
p. (página)
s. (sida)
Eén enkele pagina van een werkstuk
pp. (páginas)
s. (sidor)
Een reeks van pagina´s van een werkstuk
Prefacio
förord
Korte tekst met achtergrondinformatie bij een werkstuk
publicado por
publicerad av
Benoeming van de uitgever van een werkstuk
revisado por
rev. (reviderad av)
Kleine verandering van een werkstuk door een derde persoon, om het werkstuk nog relevanter te maken voor een bepaalde doelgroep
reedición / nueva edición / reimpresión
omtryck/nytryck
Geen originele versie van een werkstuk, maar een kopie
traducido por
övers. (översättning)
Gebruikt bij de vertaling van een werkstuk in een andere taal
t.
vol. (volym)
Beschrijving van een bepaalde jaargang