Turks | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afkortingen

Afkortingen - Academische afkortingen

ap. (apéndice)
ek
Bijlage met voor het werkstuk relevante documenten
aprox. (aproximadamente)
tahmini/ yaklaşık
Gebruikt bij onbekende hoeveelheid
bibl. (bibliografía)
Bibliyografi/ Kaynakça
Lijst met geraadpleegde bronnen
circ. (circa)
aşağı yukarı/ takribi
Schatting van een hoeveelheid
cap. (capítulo)
Bölüm/ ünite
Afgesloten paragraaf van een werkstuk
col. (columna)
kol. (kolon)/ sütun
Verticaal deel van een tabel
disertación
tez/ deneme/ komp.(kompozisyon)
Een volledige studie over een bepaald onderwerp
editado por
tarafından düzeltildi
Gebruikt bij een verandering van een werkstuk door een derde persoon
p. ej. (por ejemplo)
ör./örn. (örneğin)
Noemen van een voorbeeld
especialmente
özellikle
Gebruikt bij een precieze definitie van iets
etc. (etcétera)
vb./ vs. (ve böyle/ vesaire)
Opsomming van een eindeloze lijst
fig. (figura)
fig. (figür)
Grafische voorstelling als bijdrage in een werkstuk
es decir,...
yani
Ontwikkeling van een idee
incl.
kapsar/ dahil
Toevoeging van iets aan een lijst
N.B. (nota bene)
d.e. (dikkat edilecek)
Aanwijzing voor een persoon om bijzonder te letten op iets
p. (página)
s. (sayfa)
Eén enkele pagina van een werkstuk
pp. (páginas)
sayfalar
Een reeks van pagina´s van een werkstuk
Prefacio
önsöz/ giriş
Korte tekst met achtergrondinformatie bij een werkstuk
publicado por
yay. (yayımlandı)
Benoeming van de uitgever van een werkstuk
revisado por
düz. (düzeltildi/ düzeltme)
Kleine verandering van een werkstuk door een derde persoon, om het werkstuk nog relevanter te maken voor een bepaalde doelgroep
reedición / nueva edición / reimpresión
kop. (kopyalandı/ tekrar basım)
Geen originele versie van een werkstuk, maar een kopie
traducido por
çev./ terc. (çevrildi/tercüme)
Gebruikt bij de vertaling van een werkstuk in een andere taal
t.
böl. (bölüm)
Beschrijving van een bepaalde jaargang