Roemeens | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afkortingen

Afkortingen - Academische afkortingen

ap. (apéndice)
app. (appendix)
Bijlage met voor het werkstuk relevante documenten
aprox. (aproximadamente)
aprox. (aproximativ)
Gebruikt bij onbekende hoeveelheid
bibl. (bibliografía)
Bibliografie - nu se prescurtează
Lijst met geraadpleegde bronnen
circ. (circa)
cca (circa)
Schatting van een hoeveelheid
cap. (capítulo)
cap. (capitol)
Afgesloten paragraaf van een werkstuk
col. (columna)
col. (coloană)
Verticaal deel van een tabel
disertación
Disertaţie - nu se abreviază
Een volledige studie over een bepaald onderwerp
editado por
n.t. (nota traducătorului)
Gebruikt bij een verandering van een werkstuk door een derde persoon
p. ej. (por ejemplo)
ex. (exemplu)
Noemen van een voorbeeld
especialmente
Nu există o abreviere corespunzătoare în limba română
Gebruikt bij een precieze definitie van iets
etc. (etcétera)
etc. (et cetera/caetera-lat.)
Opsomming van een eindeloze lijst
fig. (figura)
fig. (figura)
Grafische voorstelling als bijdrage in een werkstuk
es decir,...
adică
Ontwikkeling van een idee
incl.
inclusiv - nu se abreviază
Toevoeging van iets aan een lijst
N.B. (nota bene)
N.B. (nota bene)
Aanwijzing voor een persoon om bijzonder te letten op iets
p. (página)
p./pg. (pagina)
Eén enkele pagina van een werkstuk
pp. (páginas)
pp. (paginile)
Een reeks van pagina´s van een werkstuk
Prefacio
pref. (prefaţă)
Korte tekst met achtergrondinformatie bij een werkstuk
publicado por
ed. (editat de)
Benoeming van de uitgever van een werkstuk
revisado por
red. (redactor)
Kleine verandering van een werkstuk door een derde persoon, om het werkstuk nog relevanter te maken voor een bepaalde doelgroep
reedición / nueva edición / reimpresión
reed. (reeditarea)
Geen originele versie van een werkstuk, maar een kopie
traducido por
trad. (tradusă de)
Gebruikt bij de vertaling van een werkstuk in een andere taal
t.
vol. (volumul/tomul)
Beschrijving van een bepaalde jaargang