Pools | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afkortingen

Afkortingen - Academische afkortingen

ap. (apéndice)
aneks
Bijlage met voor het werkstuk relevante documenten
aprox. (aproximadamente)
ok. (około)
Gebruikt bij onbekende hoeveelheid
bibl. (bibliografía)
bibliografia
Lijst met geraadpleegde bronnen
circ. (circa)
circa
Schatting van een hoeveelheid
cap. (capítulo)
rozdz. (rozdział)
Afgesloten paragraaf van een werkstuk
col. (columna)
kolumna
Verticaal deel van een tabel
disertación
dysertacja
Een volledige studie over een bepaald onderwerp
editado por
pod red. (pod redakcją)
Gebruikt bij een verandering van een werkstuk door een derde persoon
p. ej. (por ejemplo)
np. (na przykład)
Noemen van een voorbeeld
especialmente
szczególnie
Gebruikt bij een precieze definitie van iets
etc. (etcétera)
itd. (i tak dalej) . itp. (i tym podobne)
Opsomming van een eindeloze lijst
fig. (figura)
rys. (rysunek)
Grafische voorstelling als bijdrage in een werkstuk
es decir,...
tj. (to jest)
Ontwikkeling van een idee
incl.
wliczając
Toevoeging van iets aan een lijst
N.B. (nota bene)
nb. (notabene/nota bene)
Aanwijzing voor een persoon om bijzonder te letten op iets
p. (página)
str. (strona)
Eén enkele pagina van een werkstuk
pp. (páginas)
str. (strony)
Een reeks van pagina´s van een werkstuk
Prefacio
wstęp/przedmowa
Korte tekst met achtergrondinformatie bij een werkstuk
publicado por
wyd. (wydawnictwo)
Benoeming van de uitgever van een werkstuk
revisado por
korekta
Kleine verandering van een werkstuk door een derde persoon, om het werkstuk nog relevanter te maken voor een bepaalde doelgroep
reedición / nueva edición / reimpresión
przedruk
Geen originele versie van een werkstuk, maar een kopie
traducido por
tłum. (tłumaczenie)
Gebruikt bij de vertaling van een werkstuk in een andere taal
t.
t. (tom)
Beschrijving van een bepaalde jaargang