Hongaars | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afkortingen

Afkortingen - Academische afkortingen

ap. (apéndice)
függ. (függelék)
Bijlage met voor het werkstuk relevante documenten
aprox. (aproximadamente)
kb. (körülbelül)
Gebruikt bij onbekende hoeveelheid
bibl. (bibliografía)
bibliog. (bibliográfia)
Lijst met geraadpleegde bronnen
circ. (circa)
kb. (körülbelül)
Schatting van een hoeveelheid
cap. (capítulo)
fej. (fejezet)
Afgesloten paragraaf van een werkstuk
col. (columna)
oszl. (oszlop)
Verticaal deel van een tabel
disertación
dissz. (disszertáció)
Een volledige studie over een bepaald onderwerp
editado por
szerk. (szerkesztette X)
Gebruikt bij een verandering van een werkstuk door een derde persoon
p. ej. (por ejemplo)
pl. (például)
Noemen van een voorbeeld
especialmente
kül. (különösen)
Gebruikt bij een precieze definitie van iets
etc. (etcétera)
stb. (és így tovább)
Opsomming van een eindeloze lijst
fig. (figura)
ábr. (ábra)
Grafische voorstelling als bijdrage in een werkstuk
es decir,...
azaz/vagyis/következtetésképpen
Ontwikkeling van een idee
incl.
beleértve
Toevoeging van iets aan een lijst
N.B. (nota bene)
Jegyezd meg/Fontos/Megjegyzendő
Aanwijzing voor een persoon om bijzonder te letten op iets
p. (página)
o./old. (oldal)
Eén enkele pagina van een werkstuk
pp. (páginas)
o./old. (oldal/oldalak)
Een reeks van pagina´s van een werkstuk
Prefacio
Előszó
Korte tekst met achtergrondinformatie bij een werkstuk
publicado por
kiad. (kiadta X/kiadó)
Benoeming van de uitgever van een werkstuk
revisado por
Átdolgozta X
Kleine verandering van een werkstuk door een derde persoon, om het werkstuk nog relevanter te maken voor een bepaalde doelgroep
reedición / nueva edición / reimpresión
Utánnyomás
Geen originele versie van een werkstuk, maar een kopie
traducido por
ford. (fordította X)
Gebruikt bij de vertaling van een werkstuk in een andere taal
t.
köt. (kötet)
Beschrijving van een bepaalde jaargang