Deens | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afkortingen

Afkortingen - Academische afkortingen

ap. (apéndice)
bilag
Bijlage met voor het werkstuk relevante documenten
aprox. (aproximadamente)
ca. (cirka)
Gebruikt bij onbekende hoeveelheid
bibl. (bibliografía)
bibliografi
Lijst met geraadpleegde bronnen
circ. (circa)
ca. (cirka)
Schatting van een hoeveelheid
cap. (capítulo)
afsnit
Afgesloten paragraaf van een werkstuk
col. (columna)
kolonne
Verticaal deel van een tabel
disertación
afhandling
Een volledige studie over een bepaald onderwerp
editado por
redigeret af
Gebruikt bij een verandering van een werkstuk door een derde persoon
p. ej. (por ejemplo)
f.eks. (for eksempel)
Noemen van een voorbeeld
especialmente
især
Gebruikt bij een precieze definitie van iets
etc. (etcétera)
osv. (og så videre)
Opsomming van een eindeloze lijst
fig. (figura)
fig. (figur)
Grafische voorstelling als bijdrage in een werkstuk
es decir,...
dvs. (det vil sige)
Ontwikkeling van een idee
incl.
inkl. (inklusive)
Toevoeging van iets aan een lijst
N.B. (nota bene)
NB (notabene)
Aanwijzing voor een persoon om bijzonder te letten op iets
p. (página)
side
Eén enkele pagina van een werkstuk
pp. (páginas)
s. (sider)
Een reeks van pagina´s van een werkstuk
Prefacio
indledning
Korte tekst met achtergrondinformatie bij een werkstuk
publicado por
udgivet af
Benoeming van de uitgever van een werkstuk
revisado por
revideret af
Kleine verandering van een werkstuk door een derde persoon, om het werkstuk nog relevanter te maken voor een bepaalde doelgroep
reedición / nueva edición / reimpresión
genoptryk
Geen originele versie van een werkstuk, maar een kopie
traducido por
oversat af
Gebruikt bij de vertaling van een werkstuk in een andere taal
t.
bind
Beschrijving van een bepaalde jaargang