Arabisch | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afkortingen

Afkortingen - Academische afkortingen

ap. (apéndice)
ملحق
Bijlage met voor het werkstuk relevante documenten
aprox. (aproximadamente)
تقريبا
Gebruikt bij onbekende hoeveelheid
bibl. (bibliografía)
الببليوغرافيا
Lijst met geraadpleegde bronnen
circ. (circa)
حوالي
Schatting van een hoeveelheid
cap. (capítulo)
فصل
Afgesloten paragraaf van een werkstuk
col. (columna)
عمود
Verticaal deel van een tabel
disertación
أطروحة
Een volledige studie over een bepaald onderwerp
editado por
التحرير
Gebruikt bij een verandering van een werkstuk door een derde persoon
p. ej. (por ejemplo)
مثلا
Noemen van een voorbeeld
especialmente
خاصّةً
Gebruikt bij een precieze definitie van iets
etc. (etcétera)
إلخ. (إلى آخره)
Opsomming van een eindeloze lijst
fig. (figura)
شكل
Grafische voorstelling als bijdrage in een werkstuk
es decir,...
يعني
Ontwikkeling van een idee
incl.
بما في ذلك
Toevoeging van iets aan een lijst
N.B. (nota bene)
تنبيه
Aanwijzing voor een persoon om bijzonder te letten op iets
p. (página)
ًص. (صفحة)
Eén enkele pagina van een werkstuk
pp. (páginas)
صفحات
Een reeks van pagina´s van een werkstuk
Prefacio
مقدمة
Korte tekst met achtergrondinformatie bij een werkstuk
publicado por
الناشر
Benoeming van de uitgever van een werkstuk
revisado por
راجعه
Kleine verandering van een werkstuk door een derde persoon, om het werkstuk nog relevanter te maken voor een bepaalde doelgroep
reedición / nueva edición / reimpresión
إعادة الطباعة
Geen originele versie van een werkstuk, maar een kopie
traducido por
ترجمة
Gebruikt bij de vertaling van een werkstuk in een andere taal
t.
مجلد
Beschrijving van een bepaalde jaargang