Vietnamees | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afkortingen

Afkortingen - Academische afkortingen

прил. (приложения)
Phụ lục
Bijlage met voor het werkstuk relevante documenten
прибл. (приблизительно)
Xấp xỉ
Gebruikt bij onbekende hoeveelheid
библ. (библиография)
Thư mục
Lijst met geraadpleegde bronnen
ca. (circa -ровно)
vào khoảng
Schatting van een hoeveelheid
гл. (глава)
Chương
Afgesloten paragraaf van een werkstuk
кол. (колонка)
Cột
Verticaal deel van een tabel
дисс. (дисертация)
Luận án
Een volledige studie over een bepaald onderwerp
ред. (редактор ...)
Biên tập (bởi)
Gebruikt bij een verandering van een werkstuk door een derde persoon
н/р (на пример)
VD:
Noemen van een voorbeeld
особенно (особенно)
Đặc biệt (là)
Gebruikt bij een precieze definitie van iets
и т.д. (и так далее)
v.v... (vân vân)
Opsomming van een eindeloze lijst
рис. (рисунок)
Biểu đồ
Grafische voorstelling als bijdrage in een werkstuk
т.е. (то есть)
Tức là/Nghĩa là
Ontwikkeling van een idee
вкл. (включая)
Bao gồm
Toevoeging van iets aan een lijst
N.B. (nota bene)
Ghi chú
Aanwijzing voor een persoon om bijzonder te letten op iets
стр. (страница)
tr. (trang)
Eén enkele pagina van een werkstuk
стр-ы. (страницы)
tr. (trang)
Een reeks van pagina´s van een werkstuk
прол. (пролог)
Lời tựa/Lời nói đầu
Korte tekst met achtergrondinformatie bij een werkstuk
изд. (издательство)
Tác giả
Benoeming van de uitgever van een werkstuk
ред. (просмотрено...)
Hiệu chỉnh (bởi)
Kleine verandering van een werkstuk door een derde persoon, om het werkstuk nog relevanter te maken voor een bepaalde doelgroep
обр. (в обработке...)
Tái bản
Geen originele versie van een werkstuk, maar een kopie
trans. (перевод ...)
Người dịch
Gebruikt bij de vertaling van een werkstuk in een andere taal
vol. (volume - ценность)
Tập/Phần
Beschrijving van een bepaalde jaargang