Turks | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afkortingen

Afkortingen - Academische afkortingen

прил. (приложения)
ek
Bijlage met voor het werkstuk relevante documenten
прибл. (приблизительно)
tahmini/ yaklaşık
Gebruikt bij onbekende hoeveelheid
библ. (библиография)
Bibliyografi/ Kaynakça
Lijst met geraadpleegde bronnen
ca. (circa -ровно)
aşağı yukarı/ takribi
Schatting van een hoeveelheid
гл. (глава)
Bölüm/ ünite
Afgesloten paragraaf van een werkstuk
кол. (колонка)
kol. (kolon)/ sütun
Verticaal deel van een tabel
дисс. (дисертация)
tez/ deneme/ komp.(kompozisyon)
Een volledige studie over een bepaald onderwerp
ред. (редактор ...)
tarafından düzeltildi
Gebruikt bij een verandering van een werkstuk door een derde persoon
н/р (на пример)
ör./örn. (örneğin)
Noemen van een voorbeeld
особенно (особенно)
özellikle
Gebruikt bij een precieze definitie van iets
и т.д. (и так далее)
vb./ vs. (ve böyle/ vesaire)
Opsomming van een eindeloze lijst
рис. (рисунок)
fig. (figür)
Grafische voorstelling als bijdrage in een werkstuk
т.е. (то есть)
yani
Ontwikkeling van een idee
вкл. (включая)
kapsar/ dahil
Toevoeging van iets aan een lijst
N.B. (nota bene)
d.e. (dikkat edilecek)
Aanwijzing voor een persoon om bijzonder te letten op iets
стр. (страница)
s. (sayfa)
Eén enkele pagina van een werkstuk
стр-ы. (страницы)
sayfalar
Een reeks van pagina´s van een werkstuk
прол. (пролог)
önsöz/ giriş
Korte tekst met achtergrondinformatie bij een werkstuk
изд. (издательство)
yay. (yayımlandı)
Benoeming van de uitgever van een werkstuk
ред. (просмотрено...)
düz. (düzeltildi/ düzeltme)
Kleine verandering van een werkstuk door een derde persoon, om het werkstuk nog relevanter te maken voor een bepaalde doelgroep
обр. (в обработке...)
kop. (kopyalandı/ tekrar basım)
Geen originele versie van een werkstuk, maar een kopie
trans. (перевод ...)
çev./ terc. (çevrildi/tercüme)
Gebruikt bij de vertaling van een werkstuk in een andere taal
vol. (volume - ценность)
böl. (bölüm)
Beschrijving van een bepaalde jaargang