Portugees | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afkortingen

Afkortingen - Academische afkortingen

прил. (приложения)
ap. (apêndice)
apênd. (apêndice)
Bijlage met voor het werkstuk relevante documenten
прибл. (приблизительно)
aprox. (aproximadamente)
Gebruikt bij onbekende hoeveelheid
библ. (библиография)
bibliogr. (bibliografia)
Lijst met geraadpleegde bronnen
ca. (circa -ровно)
cerca
Schatting van een hoeveelheid
гл. (глава)
cap. (capítulo)
Afgesloten paragraaf van een werkstuk
кол. (колонка)
col. (coluna)
Verticaal deel van een tabel
дисс. (дисертация)
dissertação
Een volledige studie over een bepaald onderwerp
ред. (редактор ...)
ed. (edição)
Gebruikt bij een verandering van een werkstuk door een derde persoon
н/р (на пример)
p.ex. (por exemplo)
Noemen van een voorbeeld
особенно (особенно)
especialmente
Gebruikt bij een precieze definitie van iets
и т.д. (и так далее)
etc. (et cetera)
Opsomming van een eindeloze lijst
рис. (рисунок)
fig. (figura)
Grafische voorstelling als bijdrage in een werkstuk
т.е. (то есть)
i.e. (id est)
Ontwikkeling van een idee
вкл. (включая)
incluindo
Toevoeging van iets aan een lijst
N.B. (nota bene)
N.B. (nota bene)
Aanwijzing voor een persoon om bijzonder te letten op iets
стр. (страница)
p. (página)
Eén enkele pagina van een werkstuk
стр-ы. (страницы)
pp. (páginas)
Een reeks van pagina´s van een werkstuk
прол. (пролог)
prefácio
Korte tekst met achtergrondinformatie bij een werkstuk
изд. (издательство)
E. (editor)
EE. (editores)
Benoeming van de uitgever van een werkstuk
ред. (просмотрено...)
revisado por
Kleine verandering van een werkstuk door een derde persoon, om het werkstuk nog relevanter te maken voor een bepaalde doelgroep
обр. (в обработке...)
reimpresso
Geen originele versie van een werkstuk, maar een kopie
trans. (перевод ...)
Trad. (tradução)
Gebruikt bij de vertaling van een werkstuk in een andere taal
vol. (volume - ценность)
vol. (volume)
Beschrijving van een bepaalde jaargang