Grieks | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afkortingen

Afkortingen - Academische afkortingen

прил. (приложения)
παρ. (παράρτημα)
Bijlage met voor het werkstuk relevante documenten
прибл. (приблизительно)
περ. (κατά προσέγγιση)
Gebruikt bij onbekende hoeveelheid
библ. (библиография)
Βιβλιο. (Βιβλιογραφία)
Lijst met geraadpleegde bronnen
ca. (circa -ровно)
περ. (περίπου)
Schatting van een hoeveelheid
гл. (глава)
κεφ. (κεφάλαιο)
Afgesloten paragraaf van een werkstuk
кол. (колонка)
στήλη
Verticaal deel van een tabel
дисс. (дисертация)
διατριβή
Een volledige studie over een bepaald onderwerp
ред. (редактор ...)
επιμ. (επιμέλεια)
Gebruikt bij een verandering van een werkstuk door een derde persoon
н/р (на пример)
π.χ. (παραδείγματος χάριν)
Noemen van een voorbeeld
особенно (особенно)
ειδ. (ειδικά)
Gebruikt bij een precieze definitie van iets
и т.д. (и так далее)
κτλ. (και τα λοιπά)
Opsomming van een eindeloze lijst
рис. (рисунок)
Σχ. (Σχήμα)
Grafische voorstelling als bijdrage in een werkstuk
т.е. (то есть)
δηλαδή,...
Ontwikkeling van een idee
вкл. (включая)
συμπερ. (συμπεριλαμβανομένου)
Toevoeging van iets aan een lijst
N.B. (nota bene)
σημ. (σημείωση)
Aanwijzing voor een persoon om bijzonder te letten op iets
стр. (страница)
σελ. (σελίδα)
Eén enkele pagina van een werkstuk
стр-ы. (страницы)
σελ. (σελίδες)
Een reeks van pagina´s van een werkstuk
прол. (пролог)
Προτ. (πρόλογος)
Korte tekst met achtergrondinformatie bij een werkstuk
изд. (издательство)
δημοσιεύθηκε από
Benoeming van de uitgever van een werkstuk
ред. (просмотрено...)
αναθ. (αναθεωρήθηκε από)
Kleine verandering van een werkstuk door een derde persoon, om het werkstuk nog relevanter te maken voor een bepaalde doelgroep
обр. (в обработке...)
ανατύπωση
Geen originele versie van een werkstuk, maar een kopie
trans. (перевод ...)
μεταφράστηκε από
Gebruikt bij de vertaling van een werkstuk in een andere taal
vol. (volume - ценность)
τομ. (τόμος)
Beschrijving van een bepaalde jaargang