Arabisch | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afkortingen

Afkortingen - Academische afkortingen

прил. (приложения)
ملحق
Bijlage met voor het werkstuk relevante documenten
прибл. (приблизительно)
تقريبا
Gebruikt bij onbekende hoeveelheid
библ. (библиография)
الببليوغرافيا
Lijst met geraadpleegde bronnen
ca. (circa -ровно)
حوالي
Schatting van een hoeveelheid
гл. (глава)
فصل
Afgesloten paragraaf van een werkstuk
кол. (колонка)
عمود
Verticaal deel van een tabel
дисс. (дисертация)
أطروحة
Een volledige studie over een bepaald onderwerp
ред. (редактор ...)
التحرير
Gebruikt bij een verandering van een werkstuk door een derde persoon
н/р (на пример)
مثلا
Noemen van een voorbeeld
особенно (особенно)
خاصّةً
Gebruikt bij een precieze definitie van iets
и т.д. (и так далее)
إلخ. (إلى آخره)
Opsomming van een eindeloze lijst
рис. (рисунок)
شكل
Grafische voorstelling als bijdrage in een werkstuk
т.е. (то есть)
يعني
Ontwikkeling van een idee
вкл. (включая)
بما في ذلك
Toevoeging van iets aan een lijst
N.B. (nota bene)
تنبيه
Aanwijzing voor een persoon om bijzonder te letten op iets
стр. (страница)
ًص. (صفحة)
Eén enkele pagina van een werkstuk
стр-ы. (страницы)
صفحات
Een reeks van pagina´s van een werkstuk
прол. (пролог)
مقدمة
Korte tekst met achtergrondinformatie bij een werkstuk
изд. (издательство)
الناشر
Benoeming van de uitgever van een werkstuk
ред. (просмотрено...)
راجعه
Kleine verandering van een werkstuk door een derde persoon, om het werkstuk nog relevanter te maken voor een bepaalde doelgroep
обр. (в обработке...)
إعادة الطباعة
Geen originele versie van een werkstuk, maar een kopie
trans. (перевод ...)
ترجمة
Gebruikt bij de vertaling van een werkstuk in een andere taal
vol. (volume - ценность)
مجلد
Beschrijving van een bepaalde jaargang