Zweeds | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afkortingen

Afkortingen - Academische afkortingen

app. (appendix)
Appendix
Bijlage met voor het werkstuk relevante documenten
aprox. (aproximativ)
ung. (ungefär)
Gebruikt bij onbekende hoeveelheid
Bibliografie - nu se prescurtează
Litt.förteckn. (Litteraturförteckning)
Lijst met geraadpleegde bronnen
cca (circa)
ca. (cirka)
Schatting van een hoeveelheid
cap. (capitol)
kap. (kapitel)
Afgesloten paragraaf van een werkstuk
col. (coloană)
Kolumn
Verticaal deel van een tabel
Disertaţie - nu se abreviază
Doktorsavhandling
Een volledige studie over een bepaald onderwerp
n.t. (nota traducătorului)
red. (redigerad av)
Gebruikt bij een verandering van een werkstuk door een derde persoon
ex. (exemplu)
t.ex. (till exempel)
Noemen van een voorbeeld
Nu există o abreviere corespunzătoare în limba română
särskilt
Gebruikt bij een precieze definitie van iets
etc. (et cetera/caetera-lat.)
etc. (et cetera)
Opsomming van een eindeloze lijst
fig. (figura)
figur
Grafische voorstelling als bijdrage in een werkstuk
adică
d.v.s. (det vill säga)
Ontwikkeling van een idee
inclusiv - nu se abreviază
inkl. (inklusive)
Toevoeging van iets aan een lijst
N.B. (nota bene)
obs (observera)
Aanwijzing voor een persoon om bijzonder te letten op iets
p./pg. (pagina)
s. (sida)
Eén enkele pagina van een werkstuk
pp. (paginile)
s. (sidor)
Een reeks van pagina´s van een werkstuk
pref. (prefaţă)
förord
Korte tekst met achtergrondinformatie bij een werkstuk
ed. (editat de)
publicerad av
Benoeming van de uitgever van een werkstuk
red. (redactor)
rev. (reviderad av)
Kleine verandering van een werkstuk door een derde persoon, om het werkstuk nog relevanter te maken voor een bepaalde doelgroep
reed. (reeditarea)
omtryck/nytryck
Geen originele versie van een werkstuk, maar een kopie
trad. (tradusă de)
övers. (översättning)
Gebruikt bij de vertaling van een werkstuk in een andere taal
vol. (volumul/tomul)
vol. (volym)
Beschrijving van een bepaalde jaargang