Vietnamees | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afkortingen

Afkortingen - Academische afkortingen

app. (appendix)
Phụ lục
Bijlage met voor het werkstuk relevante documenten
aprox. (aproximativ)
Xấp xỉ
Gebruikt bij onbekende hoeveelheid
Bibliografie - nu se prescurtează
Thư mục
Lijst met geraadpleegde bronnen
cca (circa)
vào khoảng
Schatting van een hoeveelheid
cap. (capitol)
Chương
Afgesloten paragraaf van een werkstuk
col. (coloană)
Cột
Verticaal deel van een tabel
Disertaţie - nu se abreviază
Luận án
Een volledige studie over een bepaald onderwerp
n.t. (nota traducătorului)
Biên tập (bởi)
Gebruikt bij een verandering van een werkstuk door een derde persoon
ex. (exemplu)
VD:
Noemen van een voorbeeld
Nu există o abreviere corespunzătoare în limba română
Đặc biệt (là)
Gebruikt bij een precieze definitie van iets
etc. (et cetera/caetera-lat.)
v.v... (vân vân)
Opsomming van een eindeloze lijst
fig. (figura)
Biểu đồ
Grafische voorstelling als bijdrage in een werkstuk
adică
Tức là/Nghĩa là
Ontwikkeling van een idee
inclusiv - nu se abreviază
Bao gồm
Toevoeging van iets aan een lijst
N.B. (nota bene)
Ghi chú
Aanwijzing voor een persoon om bijzonder te letten op iets
p./pg. (pagina)
tr. (trang)
Eén enkele pagina van een werkstuk
pp. (paginile)
tr. (trang)
Een reeks van pagina´s van een werkstuk
pref. (prefaţă)
Lời tựa/Lời nói đầu
Korte tekst met achtergrondinformatie bij een werkstuk
ed. (editat de)
Tác giả
Benoeming van de uitgever van een werkstuk
red. (redactor)
Hiệu chỉnh (bởi)
Kleine verandering van een werkstuk door een derde persoon, om het werkstuk nog relevanter te maken voor een bepaalde doelgroep
reed. (reeditarea)
Tái bản
Geen originele versie van een werkstuk, maar een kopie
trad. (tradusă de)
Người dịch
Gebruikt bij de vertaling van een werkstuk in een andere taal
vol. (volumul/tomul)
Tập/Phần
Beschrijving van een bepaalde jaargang