Turks | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afkortingen

Afkortingen - Academische afkortingen

app. (appendix)
ek
Bijlage met voor het werkstuk relevante documenten
aprox. (aproximativ)
tahmini/ yaklaşık
Gebruikt bij onbekende hoeveelheid
Bibliografie - nu se prescurtează
Bibliyografi/ Kaynakça
Lijst met geraadpleegde bronnen
cca (circa)
aşağı yukarı/ takribi
Schatting van een hoeveelheid
cap. (capitol)
Bölüm/ ünite
Afgesloten paragraaf van een werkstuk
col. (coloană)
kol. (kolon)/ sütun
Verticaal deel van een tabel
Disertaţie - nu se abreviază
tez/ deneme/ komp.(kompozisyon)
Een volledige studie over een bepaald onderwerp
n.t. (nota traducătorului)
tarafından düzeltildi
Gebruikt bij een verandering van een werkstuk door een derde persoon
ex. (exemplu)
ör./örn. (örneğin)
Noemen van een voorbeeld
Nu există o abreviere corespunzătoare în limba română
özellikle
Gebruikt bij een precieze definitie van iets
etc. (et cetera/caetera-lat.)
vb./ vs. (ve böyle/ vesaire)
Opsomming van een eindeloze lijst
fig. (figura)
fig. (figür)
Grafische voorstelling als bijdrage in een werkstuk
adică
yani
Ontwikkeling van een idee
inclusiv - nu se abreviază
kapsar/ dahil
Toevoeging van iets aan een lijst
N.B. (nota bene)
d.e. (dikkat edilecek)
Aanwijzing voor een persoon om bijzonder te letten op iets
p./pg. (pagina)
s. (sayfa)
Eén enkele pagina van een werkstuk
pp. (paginile)
sayfalar
Een reeks van pagina´s van een werkstuk
pref. (prefaţă)
önsöz/ giriş
Korte tekst met achtergrondinformatie bij een werkstuk
ed. (editat de)
yay. (yayımlandı)
Benoeming van de uitgever van een werkstuk
red. (redactor)
düz. (düzeltildi/ düzeltme)
Kleine verandering van een werkstuk door een derde persoon, om het werkstuk nog relevanter te maken voor een bepaalde doelgroep
reed. (reeditarea)
kop. (kopyalandı/ tekrar basım)
Geen originele versie van een werkstuk, maar een kopie
trad. (tradusă de)
çev./ terc. (çevrildi/tercüme)
Gebruikt bij de vertaling van een werkstuk in een andere taal
vol. (volumul/tomul)
böl. (bölüm)
Beschrijving van een bepaalde jaargang