Tsjechisch | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afkortingen

Afkortingen - Academische afkortingen

app. (appendix)
- (příloha)
Bijlage met voor het werkstuk relevante documenten
aprox. (aproximativ)
přibl. (přibližně)
Gebruikt bij onbekende hoeveelheid
Bibliografie - nu se prescurtează
lit. (literatura)
Lijst met geraadpleegde bronnen
cca (circa)
cca (cirka)
Schatting van een hoeveelheid
cap. (capitol)
kap. (kapitola)
Afgesloten paragraaf van een werkstuk
col. (coloană)
- (sloupec)
Verticaal deel van een tabel
Disertaţie - nu se abreviază
dis. (disertace, disertační práce)
Een volledige studie over een bepaald onderwerp
n.t. (nota traducătorului)
edit. (editována kým)
Gebruikt bij een verandering van een werkstuk door een derde persoon
ex. (exemplu)
např. (například)
Noemen van een voorbeeld
Nu există o abreviere corespunzătoare în limba română
zejm. (zejména)
Gebruikt bij een precieze definitie van iets
etc. (et cetera/caetera-lat.)
atd. (a tak dále)
Opsomming van een eindeloze lijst
fig. (figura)
obr. (obrázek)
Grafische voorstelling als bijdrage in een werkstuk
adică
tj. (to jest)
Ontwikkeling van een idee
inclusiv - nu se abreviază
vč. (včetně)
Toevoeging van iets aan een lijst
N.B. (nota bene)
Pozn. (poznámka)
Aanwijzing voor een persoon om bijzonder te letten op iets
p./pg. (pagina)
str. (strana)
Eén enkele pagina van een werkstuk
pp. (paginile)
str. (strany)
Een reeks van pagina´s van een werkstuk
pref. (prefaţă)
- (předmluva)
Korte tekst met achtergrondinformatie bij een werkstuk
ed. (editat de)
publ. (publikováno kým)
Benoeming van de uitgever van een werkstuk
red. (redactor)
rev. (revidováno kým)
Kleine verandering van een werkstuk door een derde persoon, om het werkstuk nog relevanter te maken voor een bepaalde doelgroep
reed. (reeditarea)
dot. (dotisk)
Geen originele versie van een werkstuk, maar een kopie
trad. (tradusă de)
přel. (přeloženo kým)
Gebruikt bij de vertaling van een werkstuk in een andere taal
vol. (volumul/tomul)
obj. (objem)
Beschrijving van een bepaalde jaargang